fbpx

…er veganisme og økocentrisme

Dansk politik og generel vestlig politik er funderet på to fløje eller to farver: venstre/højre og rød/blå. Dette illustreres også af en akse, hvor partierne placering på den afhænger af, hvor røde eller blå de er. En tredje farve har gjort sig gældende på denne akse både herhjemme og i flere andre europæiske lande, nemlig den grønne. Denne farve kan i mange tilfælde være mere svær at placere nøjagtig på den traditionelle akse.

Veganerpartiet er dog endnu sværere at placere på denne akse.

Vi tror på:

– individets frihed til at ytre og bevæge sig, så længe det ikke skader andre.

– at vi alle skal tage et fælles ansvar for det samfund, vi lever i, og de mennesker vi lever med.

– at alle skal have det godt og føle sig trygge i den verden, vi deler.

Problemet er dog, at i alle disse retninger finder vi antropocentrismen. Ingen af disse retninger indeholder dyrene, som vi deler planeten med og heller ikke jorden, som vi alle er dybt afhængig af.

Vi ønsker en langt bredere og helhedsorienteret måde at se verden på. Alt for længe har politik taget udgangspunkt i mennesket, som om vi alene er det mest centrale på den jord, vi er så dybt afhængige af for at trives.

Hver enkelt beslutning har handlet direkte om, hvad vi personligt kan få ud af beslutningen, uagtet hvilke konsekvenser det har for andre – både dyr, natur og i mange tilfælde endda også andre mennesker.

Vi har taget de traditionelle politiske ideologier for givet og fortsætter ufortrødent på den samme linje på trods af, at vi med alt tydelighed kan se, at vi er i gang med at udslette os selv, da vores eget livsgrundlag hver dag ødelægges mere og mere. Det må være, fordi ideologierne ikke virker optimalt.

Vi mener derfor, at der er brug for en politisk og samfundsmæssigt skifte.

Vi mener, det er tid til, at vi ændrer vores antropocentriske måde at tænke på til en økocentrisk måde at både tænke og handle på.

Økocentrisme er:

At sætte økosfæren i centrum; dvs. alle jordens økosystemer. Det er nemlig disse, som vi alle er dybt afhængige af fungerer optimalt i balance, da det er kilden til alt liv – inklusiv vores eget. Og ikke kun kilden til, om vi lever eller dør, men også kvaliteten af det liv, vi har.

Det betyder, at når vi tager nogle beslutninger, så skal vi allerførst se på, om disse beslutninger har negative konsekvenser for vand, land eller luft. 

For ved netop at tage hensyn til økosystemet først, sikrer vi fremtidens trygge adgang til mad og rent vand og sikrer dermed også, at denne form for beslutningstagen også gavner mennesket i det lange løb. 

Hvis du synes, at ødelæggelsen af skove, jord og koralrev samt menneskeskabte udryddelser er uetiske af grunde, der er større end blot at fratage mennesker ressourcer, og hvis du fx ser ødelæggelsen af en bjergtop til minedrift som noget, der er mere forkert end blot at reducere landskabets værdi, så tænker du allerede økocentrisk.

Økocentrismen tjener ikke kun mennesker og menneskelige vigtige ressourcer. Den tjener både dyr, planter og jorden selv. Det er fundamentet for alt liv og biodiversitet. Fundamentet for vores tryghed og trivsel.

Sammen med veganismen er det starten på en verden uden unødvendig lidelse, ødelæggelse og drab; en ansvarlig og bæredygtig fremtid – for både jorden, planter, dyr og mennesker.

Det er disse ideologier, vi ser som medfølende, bæredygtige og politisk ansvarlige. Økocentrisme for ansvarlig adfærd på jorden og veganisme for social retfærdighed og ikke-vold. 

Vi vil dog også tage udgangspunkt i fire ledende principper, når vi stemmer for eller imod forskellige lovforslag i Folketinget. 

De fire ledende principper er:

– Medfølelse

– Bæredygtighed (social og økonomisk)

– Personlig frihed

– Personligt ansvar

Disse principper er værktøjer til at reflektere over lovforslagene og på en helhedsorienteret måde komme omkring konsekvenserne for et ja eller nej til forslaget.

Vi tror på, at det er den rigtige vej at gå, både for at sikre dyrenes rettigheder, jordens balance og det grundlag, der er fundamentet for, at vi mennesker kan trives, føle os trygge samt sikre en ansvarlig fremtid.


Veganerpartiet – ikke et nyt fænomen

Kan du genkende den økocentriske tanke i dig selv, og tror du på, at der er brug for en politisk drejning væk fra det antropocentriske verdensbillede, så giv os meget gerne en vælgererklæring. Hvis du ikke ønsker at melde dig ind i partiet og være med til at skabe partiets retning, så overvej gerne en donation – hver en krone hjælper:

https://vgpt.dk/

Skrevet af Lisel, næstforperson i Veganerpartiet og har bloggen Taler For Dyr

Leave a Reply