Veganerpartiet dokumenterer systematiske lovbrud.

Da vores næstforperson Lisel Vad Olsson var i Go’Aften Live på TV2 d. 14 januar 2020, sagde hun direkte:

“Civil ulydighed er et vigtigt demokratisk værktøj for os alle i en demokratisk retsstat. Det er vores allesammens middel til at få vores budskab ud, hvis vi synes de normale veje til at blive hørt ikke virker. Civil ulydighed er til for, at de undertrykte og minoriteterne kan blive hørt”. 

Civil ulydighed er altså et demokratisk værktøj, som enhver borger i et demokratisk retssamfund kan tage i brug. Det er et værktøj, som selv Flemming Fuglede Jørgensen fra brancheforeningen Bæredygtigt Landbrug, har truet med at tage i brug, fordi medlemmerne ikke følte sig hørt. Det er et værktøj, som præsten Leif Bork Hansen, Gandhi, Rosa Parks, Ekstra Bladet, Greenpeace og mange andre fremtrædende personer og NGO’er har brugt i rigtig mange år. Det bruges også af klimaaktivister, fordi det etablerede system ikke lytter til forskerne og handler på den gigantiske naturkrise vi er i. 

Det er moralsk forkert, at ignorere sundhedsmyndighedernes advarsler om MRSA og folkesundhed. Det er moralsk forkert at ignorere samtlige af de mest seriøse og største klimarapporter om vores verdens kritiske tilstand. Det er moralsk forkert at indespærre dyr og lade dem leve i egen afføring uden naturlig stimuli.

Det er at bryde loven

Man skal ikke glemme, at civil ulydighed er at bryde loven. Det grundlæggende element i civil ulydighed er, at man står 100% inde for sin handling og ikke gemmer sig. Dette fordi:

…at det netop ikke er aktivistens handling, som er moralsk forkert, men det som aktivisten peger på, ved sin handling. 

Vi har i Danmark store problemer med opbevaring af døde produktionsdyr. Veganerpartiet har sammen med journalister forsøgt af mange omgange, at få landbruget i tale vedr. dette problem. Både MRSA og ESBL-producerende bakterier er et problem for vores sundhedsmyndigheder. Når dyrene ikke opbevares korrekt, så kan katte, rotter, fugle og andre dyr komme til dem og sprede sygdommene rundt i samfundet. Da landbruget nægter at stå ved det eller udtale sig om emnet, og da alle de andre kritiske punkter ved landbruget også bliver ignoreret og problemet endda vokser år for år, så føler vi os nødsaget til, at dokumentere og vise det frem for offentligheden. Ikke mindst når vi bliver beskyldt for handlinger, som vi ikke har begået. 

Ingen fra Veganerpartiet har brudt ind på ejendomme. Ingen fra Veganerpartiet har begået hærværk. Ingen fra Veganerpartiet har flyttet rundt på døde dyr.

Vi ved at fabrikslandbruget er farligt for vores helbred. Ikke nok med, at en af konsekvenserne er mindre natur, som er en vigtig faktor for menneskers helbred og velvære, så ved vi også ifølge vores egen sundhedsstyrelse, at vi kan forebygge en del livsstilssygdomme ved at droppe kødet. Flere rapporter peger på, at vi faktisk kan spare milliarder i sundhedsvæsenet. Så er der oveni de helbredsmæssige problemer, som naboer til disse svinefabrikker lider af. 

Der er også blevet gjort opmærksom på, hvilke mange lidelser, som dyrene gennemgår og lider af, som konsekvens af den avl de udsættes for og deres indespærring. Det er ikke småting. Statistikkerne taler for sig selv. Vi avler over 200 millioner dyr om året i Danmark alene. Dyr med tanker, følelser og bevidsthed. 

Borgerne har krav på denne viden

Det er altafgørende for den danske befolkning at få indblik i hvad der sker med vores natur og hvordan dyrene i vores varetægt reelt lever og dør. Det er altafgørende, at den almindelige dansker kender omfanget af de problemer, som koster os alle sammen milliarder af skattekroner at rydde op efter. Det er altafgørende at få de rene fakta og den rene sandhed på bordet.

Forskerne kan udgive nok så mange rapporter. Aktivister og eksperter kan skrive nok så mange blogindlæg, kronikker og artikler. Det har vist sig de sidste 20 år ikke at virke. Industrien kører ufortrødent videre, med meget mere af det samme. Problemerne vokser år for år. Læger fortsætter med at advare om MRSA. Vores natur bliver stadig mindre, vores dyreliv forsvinder. Vores drikkevand bliver mere og mere giftigt. Vores luft, selv på landet, skader beboerne. Dyrene får det værre og værre og avles mere intensivt. 

Det er derfor, at bekymrede borgere begynder at føle sig magtesløse og derfor finder andre metoder. 

Det handler om etik

Etik og moral kommer før lovgivning. Loven ændrer sig, når et samfunds moralske kompas ændrer sig. Da vi ikke længere mente, det var okay at slå børn og tyende, da ændrede vi loven. Da vi ikke længere mente, det var i orden at udsætte andre for passiv rygning, da vi ændrede vi loven. 

Vi har ikke planer om at bryde loven, men vi har planer om, at gøre alt hvad vi kan for, at hjælpe dyr, den danske natur og folkesundheden. 

Vi håber, du vil være med til at hjælpe os med at sætte fokus på problemet og komme i gang med den omstilling, som der er så hårdt brug for. Du kan hjælpe ved at give en støtteerklæring her: https://mailchi.mp/vgpt/140

Tak!

————-

Kilder: 

Om civil ulydighed:

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Danmarks_statsforfatning/civil_ulydighed

Hvilke resistente bakterier er en udfordring: 

https://min.medicin.dk/artikler/artikel/138

“Resistensforekomst af ESBL-typen regnes ifølge WHO som en af de største trusler mod verdenssundheden”.

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/e/esbl

Kronik om MRSA: 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE7336649/Debat-En-syg-svineproduktion/

Artikel om risikoen for MRSA ved kontakt med dyr:

Tryk her!

Svine-MRSA har dræbt 10 mennesker:

Tryk her!

Lovgivning vedr. opbevarelse af døde produktionsdyr: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137411

Rapporter om folkesundhed: 

https://vgpt.dk/folkesundhed-rapporter/

Rapporter om vores naturkrise: 

https://vgpt.dk/naturkrisen/

Dyr er bevidste – og både tænker og føler: 

https://vgpt.dk/forskning-om-dyr/

Leave a Reply