fbpx
 • Er i ikke bare et enkeltsagsparti? 
  • Vi ønsker først og fremmest, at påvirke politik generelt i en etisk og økocentrisk retning, hvilket betyder, at vi ikke mener, at mennesket alene skal være i centrum for beslutninger, men at alle beslutninger skal tages ud fra, hvilken effekt det har på naturen, andre væsener og hinanden. Ikke mindst fordi naturen er vores fundament for i det hele taget, at kunne leve godt. 
  • Vi fokuserer ikke kun på andre dyr eller den veganske sag, selvom dette er fremhævet i vores mærkesager. Vi vil også i høj grad tage stilling til andre sager og spørgsmål i Folketinget og derfor har vi de ‘fire ledende principper’, som vi gennemgår ved hvert lovforslag:
   • Medfølelse
   • Bæredygtighed (økonomisk og socialt)
   • Personlig frihed
   • Personligt ansvar
  • Vi ønsker altså ikke at være et typisk parti, som ligger til højre eller venstre, men ved hvert lovforslag, reflektere grundigt igennem, med de 4 principper som vores arbejdsværktøj.
 • Hvad med flygtningepolitik?
  • Vi benytter ‘de fire ledende principper i alle politiske spørgsmål. Vi vil således støtte medfølende og økonomisk bæredygtige lovforslag vedr. flygtninge.
  • Se vores socialpolitik: https://vgpt.dk/socialpolitik/
 • Vil i forbyde kød?
  • Vi ønsker at stoppe avl for profit. Vi bakker op om forskernes konklusion om, at vi skal skære kraftigt ned i animalsk produktion, for at dæmme op for klima-, miljø- og biodiversitetskrisen. Dette skal ske ved oplysning og evt. økonomiske tiltag – og ikke ved forbud.
 • Hvorfor er i ikke bare en interesseorganisation?
  • Dem er der allerede mange af og vi vil gerne forsøge, at ændre politikken vedr. dyr indefra Folketinget.
  • Vi mener det er vigtigt, at der er græsrodsbevægelser, som forandrer nedefra og at der er politiske forandringer oppefra.
  • Rettigheder for andre dyr handler om lovgivning og dette er et politisk arbejde. At ændre hele den måde vi dyrker landbrug på og bruger naturen, er også politisk arbejde.
  • Men vi ønsker et tæt samarbejde med alle de dygtige interesseorganisationer, som vi har i Danmark. Vi har jo den samme interesse.
  • Vi kan se på vores søsterpartier i Europa, at det rent faktisk nytter, at få en fod indefor i Folketinget. Det gør en forskel for dyr og miljø og det ønsker vi også i Danmark. 
  • Der er allerede et par veganere i andre partier i Danmark, men et helt parti som har til formål, at lave seriøse ændringer for dyr og natur, mener vi, kan gøre en større forskel. 
 • Vil i forbyde kæledyr?
  • Nej!
  • Men vi ønsker ikke, at andre dyr skal avles for profit og forbruges som om de var døde ting. Som veganere går vi ind for det princip der hedder ‘adopt – don’t shop’. Det betyder, at vi hellere ser, at man adopterer dyr der står og mangler hjem, frem for at købe direkte fra avl.
 • Jeg er jo ikke veganer, så hvorfor skulle jeg støtte jer?
  • Du behøver ikke være veganer for at støtte os og vi vil ikke tvinge nogen til veganisme, da det er et personligt etisk standpunkt. 
  • Du kan dog støtte ideen om, at andre dyr skal respekteres for de bevidste individer de er og skal have basale rettigheder. Disse rettigheder skal så respekteres og følges op på i lovgivningen. Du kan også sagtens være enig i, at dyreværnsloven skal gælde lige for alle dyr, da alle dyr er lige. 
  • Du kan også støtte miljø-, og klimaforskerne som konkluderer, at vi skal skære mellem 70-90% af den animalske produktion, da vi ellers ikke kan redde hverken klima- eller biodiversitetskrisen og her betyder den danske produktion meget, da vores intensive danske produktion kræver fældning af skove i Sydamerika og ressourcer der skader miljø og klima. 
 • Hvad er jeres økonomiske politik?
  • Økonomisk vækst bør ikke prioriteres på bekostning af natur, mennesker og andre dyr. Den fortsatte økonomiske vækst er en illusion i en verden af begrænsede ressourcer. For at fastlægge og vejlede politiske beslutninger, bør regeringer bruge indikatorer, der giver retning til en bæredygtig og socialt inkluderende økonomi.
  • Læs om vores økonomiske politik: https://vgpt.dk/oekonomisk-politik/
 • Hvad er jeres socialpolitik?
  • Vi ønsker et gennemsigtigt demokrati, hvor borgernes stemme høres, andre dyrs rettigheder er indlysende, og det ikke blot er de stærkes ret, men også de svages interesser, der tæller. Fx vil vi gerne sidestille psykiske lidelser med fysiske lidelser.
 • Hvorfor hedder i Veganerpartiet og ikke “De Grønne” eller lignende?
  • Fordi det er de veganske værdier, som vi ønsker at gå på valg på og det vil vi gerne stå inde for. Disse værdier handler om, at vi ønsker at skabe et samfund, hvor det er normalt, at man ikke deltager i andres lidelse, hvis man praktisk kan undgå det. Hvor medfølelse og betænksomhed overfor hinanden, andre dyr og naturen er normaliseret. 
  • Læs mere her: https://vgpt.dk/hvorfor-hedde-veganerpartiet/
 • Hvad er Veganerpartiets endelige mål?
  • Det samme som alle de andre politiske partier. At få mest mulig indflydelse indenfor egne interesser og ideologi. Så vores mål er, at få mest mulig indflydelse, som er i dyrenes og naturens interesse og dermed også i vores interesse.
  • Vi ønsker at trække dansk politik i en mere etisk og økocentrisk retning generelt.

Leave a Reply