Socialpolitik

 

Alle har ret til en retfærdig andel af Jordens og samfundets ressourcer – ikke mindst sårbare grupper: mennesker, der har behov for pleje og hjælp, og dyr, der bebor jorden sammen med ​​os.

Vi ønsker et gennemsigtigt og mere direkte demokrati, hvor borgerens stemme høres, dyrs rettigheder er indlysende, og det ikke blot er de stærkes ret, men også de svages interesse, der tæller.

Vi ønsker, at vores regering skal være til tjeneste for både mennesker og dyr og ledet af medfølelse og bæredygtighed. At yde hjælp til de fattigste og ofre for hungersnød og vold, er et spørgsmål om civilisation.

Menneskerettighederne skal respekteres.

Det samfund, som Veganerpartiet står for, prioriterer bæredygtighed og medfølelse over den kortsigtede økonomiske gevinst. Det respekterer borgernes frihed og privatliv og giver dem en større rolle i beslutningsprocessen end banker, multinationale selskaber og lobbyister.

Vi ønsker, at regeringer skal give både mennesker såvel som dyr mulighed for, at leve et godt og opfyldende liv.

Vi er imod enhver form for diskrimination og mener at alle minoriteter, skal kunne føle sig trygge og undgå diskriminering.

 

Læs mere om vores politiske tanker: Tryk her!