I dag er der høringsfrist i forbindelse med den nye lov om blandt andet naturnationalparkerne. Flere NGO’er har indsendt høringssvar – vi har følgende udtalelse:

Veganerpartiet er for vild natur på dyrene og naturens præmisser. Vi anerkender, at fordi naturen lige nu er i ugunstig tilstand, så er vi mennesker nødt til at blande os og forsøge at skabe naturen på ny.

Vi anerkender, at dette kan være en kompliceret process med mange vigtige og komplekse overvejelser og interesser. Vi skal dog starte et sted, og her ser vi naturnationalparkerne og re-wilding som en god mulighed for at genskabe den danske natur med en mangfoldig biodiversitet.

Veganerpartiet ser dog flere bekymringer i forbindelse med re-wildingprojekterne og det kommende lovforslag om ‘Ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven (Etablering af naturnationalparker m.v.).

Det er vigtigt for Veganerpartiet, at disse projekter først og fremmest er for dyrene og naturens skyld og på dyrenes og naturens præmisser.

Projekter som disse må ikke udformes ud fra menneskets ønsker eller kulturelle billede af en perfekt natur eller ønsker til bestemte planter, dyr eller lign, men for at hjælpe naturen tilbage i sin idéelle balance. Med det sagt kan vi naturligvis stadig få glæde af projekterne, planterne og dyrene.

Fra kunstig til ægte natur

Dansk natur er i ubalance, fordi mennesket har frataget naturen plads og ødelagt levegrundlaget for mange arter. Så længe vi i Danmark ikke har den store sammenhængende natur, hvor der både er plads til rovdyr og planteædere og 100% sikkerhed for tilstrækkeligt fødegrundlag året rundt til de dyr, vi sætter ud, har vi et ansvar for, at dyrene ikke lider og sulter længe og unødvendigt.

Vi anerkender, at overgangen fra at leve ikke-vildt til vildt er en læringsprocess; ikke kun for nogle af dyrene, men også for vi mennesker, som har ansvaret for, at det forløber så omsorgsfuldt og ansvarligt som muligt.

Vi har et ansvar ift. loven og over for de dyr, som vi ‘ejer’, men ikke for den vilde ræv eller vilde due – derfor ser vi, at disse re-wilding-dyr står et svært sted i forhold til loven om dyrevelfærd.

Dyreombudsmand

Veganerpartiet mener, at der bør være en kommunal og uafhængig dyreombudsmand, som tager ansvaret for de dyr, der går vildt ude i kommunen. Dyreombudsmanden skal have det store overblik og se til, at dyrene trives. Desuden skal dyreombudsmanden sætte ind og have kontakt til de rette instanser, hvis dyrene lider eller sulter længe og unødvendigt. Således kan besøgende og andre være trygge ved og vide, hvem de går til, hvis de ser eller oplever noget, som bekymrer dem. Dyreombudsmanden fungerer som kontakten mellem NGO’er, politi, dyreredningstjenester, biologer, re-wildingansvarlige og andre interessenter, og skal holde øje med, at dyrevelfærdsloven til enhver tid overholdes.

Vi ser ingen grund til at dyrevelfærdsloven ikke skal gælde dyrene, der udsættes til re-wilding. Tilsyn og opmærksomhed på disse dyr, uanset art og race, er nødvendig for at sikre en god bestand, som reelt kan klare sig godt.

—-

Hovedbestyrelsen og politisk ledelse i Veganerpartiet

Leave a Reply