Veganerpartiets politiske fundament

 

Vi tror på:

 

  • individets frihed til at ytre og bevæge sig, så længe det ikke skader andre.
  • at vi alle skal tage et fælles ansvar for det samfund, vi lever i, og de individer, vi lever med.
  • at alle skal have det godt og føle sig trygge i den verden, vi deler.

 

Vores politiske ideologi, som lægger fundamentet for vores politiske perspektiv, er sammen med veganismen økocentrisme. 

Veganisme er, at man ikke udnytter, avler på, indespærrer og dræber andre dyr, når der ikke er et reelt behov for det og det rent praktisk kan lade sig gøre at lade være. Kort sagt, at man undgår at bidrage til andres lidelse, så vidt det er praktisk muligt.

Økocentrisme er, at sætte økosfæren i centrum; dvs. alle jordens økosystemer. Det er nemlig disse, som alt liv er dybt afhængige af fungerer optimalt i balance, da det er kilden til alt liv – inklusiv vores eget. Og ikke kun kilden til, om vi lever eller dør, men også kvaliteten af det liv, vi har.

Mennesket skal ikke længere være centrum for politisk beslutningstagen.

Når vi skal beslutte om noget er en god eller dårlig ide rent politisk, så ønsker vi ikke at sætte mennesker alene i centrum for beslutningen, men først og fremmest tage hensyn til vores fundament for overhovedet at kunne leve.

Vores brug af økocentrisme gælder ved lovforslag, der ikke direkte omhandler dyr eller produkter fra dyr. Vi vil til enhver tid beskytte dyrene og tage deres basale rettigheder alvorligt. Og vi vil stille lovforslag, som har til formål at hjælpe dyr og fremme dyrenes rettigheder.

Læs mere om vores politiske tanker: Tryk her!