Her finder du Veganerpartiets partiprogram

Veganerpartiet har tre primære mærkesager fra den veganske filosofi: Dyrerettigheder, bæredygtighed og folkesundhed – en ny politisk filosofi, som vi ser danskerne har brug for i kampen for et sundere helbred, bedre miljøtiltag og en mere etisk tankegang. Gennem politisk handlekraft vil Veganerpartiet sørge for, at alle dyrearter får ret til et liv i frihed – uden unødvendig indespærring og aflivning. I forlængelse af dette vil den intensive dyreproduktion udfases, og der vil dermed igen blive plads til natur. Dette vil ikke blot gavne Danmarks miljø og natur, men også hele klodens klima. For at opnå disse fordele skal den plantebaserede kost promoveres. Denne er også sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende. Alt i alt vil Veganerpartiet sikre en grønnere fremtid for Danmark.

Herunder ses de gennemarbejdede politikker for kerneområderne m.m.
Der arbejds løbende på at udgive nye politikker på andre politiske emner. Nedenunder ses derfor de vigtigste for partiets mission.

Mærkesager

 • Udfasning af konsumering, produktion og salg af fødevarer og brugsgoder af animalsk oprindelse til fordel for mennesker, dyr, miljø og klima.
 • Mærkningskrav til mad og andre varer så det er klart markeret, hvis det indeholder animalske produkter eller biprodukter.
 • Animalske ingredienser markeres på ingredienslister (som med allergener).
 • Markedsføring af animalske fødevarer forbydes.

Dyrerettigheder

Hos VeganerPartiet har vi en ambition; en ambition om at alle følende og sansende individer betragtes og vægtes lige i lovgivningen. Denne ambition er nu konkretiseret i punktform og målsætninger, som vi vil arbejde på at få den danske befolkning til at bakke op omkring. Ikke-menneske-dyr skal anerkendes for det de er; følende, sansende og bevidste væsner, som alle på lige vilkår skal beskyttes mod smerte, angst og lidelse – et ansvar som hviler på os.

 • Landsdækkende dyrepoliti.
 • Udfasning af jagt og fiskeri.
 • Fremme adoption samt sterilisation af kæledyr og arbejde for at mindske behovet for internater samt mindske avl og salg af dyr for profit.
 • Udfasning af tests, eksperimenter og undervisning der involverer dyr (Reduce, Refine and Replace).
 • Sikre faunadyrs muligheder for at færdes sikkert i områder med menneskelig infrastruktur (grønne broer, tunneller…). Samtidig skal nyt byggeri og ny infrastruktur til mennesker anlægges så det tilgodeser faunadyrs behov og udfoldelsesmuligheder.
 • Udfasning af dyreudstillinger og udnyttelse af dyr til underholdning. Dette inkluderer cirkus, akvarier, ridning, dyrskuer og lignende.
 • Krav om overvågning alle steder, hvor dyr håndteres i kommercielt øjemed.

Folkesundhed

Folkesundheden i Danmark har stor betydning både for den enkelte borgers livskvalitet og samfundsøkonomien. I Veganerpartiet mener vi at en plantebaseret diæt kan hjælpe mange borgere. Med et løft af sundhedssektoren vil vi skifte fokus fra symptombehandling til forebyggelse. Vi drømmer om en komplet sundhedssektor der favner det hele menneske, både med forebyggelse samt behandling af fysisk og psykisk sygdom. Vi vil have en befolkning i balance, ikke blot med dyrene og naturen, men sig selv og sin næste. I alt for mange år er danskernes diæt og sundhed blevet præget af reklameblokke og effektiv markedsføring, en prægning som bør ændres. Borgeren skal modtage sin kostvejledning fra myndighederne baseret på uafhængig og aktuel forskning. Sundhedsfagligt personale skal derfor være langt bedre rustet til at vejlede de enkelte borgere når de kommer med spørgsmål, gennem ændrede kostvaner. At sætte sig selv på kursen mod en sundere livsstil, skal være så let tilgængeligt som muligt, med solide råd fra fagpersonale.

 • Øget fokus på sygdomsforebyggende og folkesundhedsfremmende tiltag, der promoverer plantebaseret kost.
 • Whole foods plantebaseret diæt på recept.
 • Almen uddannelse og oplysning om sund, varieret plantebaseret mad i folkeskolen og generelt i befolkningen.
 • Fjerne myter/misforståelser vedr. vegansk kost.
 • Uddannelse af sundhedsfagligt personale, så de kan rådgive om korrekt sammensætning af en varieret plantebaseret kost.
  • Undervisning på medicinstudiet
  • Efteruddannelse af læger
  • Mulighed for at henvise til diætist
 • Efteruddannelse af sundhedsplejersker, så disse kan rådgive om vegansk kost til børn under 2 år. (Veganske forældre står uden hjælp, hvis man vælger vegansk kost til børn under 2 år.)
 • Alle uddannelser, der beskæftiger sig med kost og/eller sundhed skal indeholde obligatorisk undervisning i plantebaseret kost.
 • Sundhedsstyrelsen skal udelukkende anbefale plantebaseret kost.
 • Udfasning af animalske produkter og mad i offentlige institutioner, til fordel for plantebaseret mad. Også fordi det er det mest inkluderende (allergikere, religiøse, med flere).
 • Psykiske- og fysiske sygdomme ligestilles, og psykiatrien styrkes.
 • Det anerkendes, at PTSD kan skyldes mange forskelligartede oplevelser og traumer, heriblandt slagteriarbejde, voldtægt, svigt i barndommen og psykisk vold.

Klima og miljø

Danmark er et yndigt land, storslået natur og utroligt smukke landskaber præger billedet. Dette billede forstyrres dog af det industrielle landbrug, der i dag fylder næsten ⅔ af det samlede areal. Biodiversiteten og økosystemerne har med tiden fået større problemer, i takt med introduktionen af store monokulturer og et stigende brug af sprøjtemidler. Færre insekter, mindre natur, og mindre plads til de vilde dyr, er kun nogle af de direkte konsekvenser. Det er på tide at vi vender den udvikling og gør den miljøvenlig og bæredygtig i samme snuptag, så den værner om og understøtter vores rene drikkevand og den helt særlige danske fauna. Den grønne energiudvikling skal accelereres og prioriteres sideløbende med at en mere bæredygtig tilgang til produktion og forbrug skal implementeres i hele samfundet. Vi har 11 år til at vende den globale udvikling, derfor vil klimahensyn blive tænkt ind i alle forslag udviklet af veganerpartiet, fordi vi vil værne om vores fremtid.

 • Omlæggelse af dansk landbrug til permakultur.
 • Afviklingshjælp til dyreholdslandbrug. Omskoling af og uddannelse til dyreholdslandmænd og -arbejdere.
 • Ingen ny produktion af og investering i miljø- og sundhedsskadelige udvindingsmetoder som skifergas, fracking, dybhavsboring, brunkulsminer, kulkraft og lignende.
 • Udfasning af olie og kul som energikilder, til fordel for bæredygtige og grønne energikilder.
 • Støtte til skolehaver og kommunale fælleshaver, så borgere kan lære at dyrke planter.
 • Fremme af miljøvenlige og billigere offentlige transportmuligheder.
 • Bevarelse af naturreservater, skov, naturområder og beskyttelse af vilde dyr.
 • Mere vild natur.
 • Udfasning af industrifiskeri.
 • Fremme tiltag der giver bedre luftmiljø i både by og land.
 • Drikkevand bevares på offentlige hænder.
 • Flere kontrolbesøg i det animalske landbrug.
 • Stop af overgødning i landbruget, og indførelse af øget kontrol på området.
 • Sprøjtegift, glyfosat, neonikotinoider, fungicider og pesticider forbydes.
 • Udfasning af animalsk landbrug.
 • Bæredygtige boligformer tilgodeses i lokalplaner og godkendelser.
 • Plastik man bruger til pakning skal erstattes med miljøvenlige, bionedbrydelige alternativer.
 • Palmeolie skal være certificeret.
 • Fremme brugen af lokalproducerede fødevarer i offentlige institutioner.
 • Omfordeling af landbrugsstøttemidler fra animalsk landbrug til agrokulturelt landbrug.
 • Mennesker får ansvaret for at indhegne og sikre sine afgrøder.