Her finder du Veganerpartiets mærkesager

 

Vi tror på:

 • Individets frihed til at ytre og bevæge sig, så længe det ikke skader andre.
 • at vi alle skal tage et fælles ansvar for det samfund, vi lever i, og de mennesker vi lever med.
 • at alle skal have det godt og føle sig trygge i den verden, vi deler.

 

Vores politiske ideologi som lægger fundamentet for vores politiske perspektiv er sammen med veganismen økocentrisme. 

Veganisme er, at man ikke udnytter, avler på, indespærrer og dræber andre dyr, når der ikke er et reelt behov for det og det rent praktisk kan lade sig gøre at lade være. Kort sagt, at man undgår at bidrage til andre dyrs lidelse, så vidt det er praktisk muligt.  

Økocentrisme er, at sætte økosfæren i centrum; dvs. alle Jordens økosystemer. Det er nemlig disse, som alt liv er dybt afhængige af fungerer optimalt i balance, da det er kilden til alt liv – inklusiv vores eget. Og ikke kun kilden til, om vi lever eller dør, men også kvaliteten af det liv, vi har.

Mennesket skal ikke længere være centrum for politisk beslutningstagen.

Når vi skal beslutte om noget er en god eller dårlig ide rent politisk, så ønsker vi ikke at sætte mennesker alene i centrum for beslutningen, men først og fremmest tage hensyn til vores fundament for overhovedet at kunne leve.

Vores brug af økocentrisme gælder ved lovforslag, der ikke direkte omhandler dyr eller produkter fra dyr. Vi vil til enhver tid beskytte dyrene og tage deres rettigheder alvorligt. Og vi vil stille lovforslag, som har til formål at hjælpe dyr og fremme dyrenes rettigheder. 

Mærkesager som vi gerne  vil fremhæve som vigtige for os

Dyrerettigheder

  • Alle dyr i menneskers varetægt skal have langt mere plads og mulighed for luft, fri bevægelse og udfoldelse af deres naturlige adfærd.
  • Avl for profit, skal stoppe.
  • Dyreværnsloven skal være lige og gælde i praksis for alle dyr.

Folkesundhed

  • Madvarer der i høj grad medfører livsstilssygdomme, skal som udgangspunkt ikke serveres til sygehuspatienter, med mindre patienten tilvælger det.
  • Alle offentlige kantiner og institutioner skal tilbyde 100% veganske og sunde måltider som en valgmulighed.
  • Øge sundhedsfagligt personales viden om plantebaseret kost.,

Naturen

  • Forbrugeroplysning omkring klima- og miljøvenligt handlingsmønster.
  • Omlæggelse af landbruget for bedst muligt brug af ressourcer.
  • Prisen på animalske produkter skal reflektere den reelle produktionspris.

 

Uddybning af mærkesagerne – klik her.

Læs mere om naturkrisen – klik her.

Kan du lide, hvad vi står for?

Vi samler lige nu vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget


Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig her med dit navn og din mailadresse for at følge vores arbejde.
Du accepterer hermed at modtage vores nyhedsbrev.