Hvad er Veganerpartiet?

Veganerpartiet er Danmarks nye grønne parti, funderet i den veganske tankegang; at alle arter har lige rettigheder med mennesker til at leve et liv i frihed. Bærekraftige, holdbare indbyrdes forhold mellem alle arter og fokus på etisk genopretning og pleje af arternes naturlige habitater til gavn for alle. Gennem lovgivning og information fokuseres der også på de sundhedsgavnlige gevinster for folkesundheden ved en plantebaseret kost.

Lige nu samler partiet vælgererklæringer for at blive valgbare

Hjælp os med at sætte klima, sundhed og dyrene på dagsordenen


Visionen

Vi ønsker et land hvor vi lever sundere, bæredygtigt og mere etisk.

Mission

Vi vil informere om veganismens fordele for klima, miljø, sundhed og etik, og indføre en etisk lovgivning, der komplimenterer dette.

Værdier

Empati, fred, frihed, etik, mod, kreativitet, fremsynethed, altruisme, troværdighed, respekt, forandring.

Formål

Vi vil arbejde for et bedre klima og miljø, bedre folkesundhed, rettigheder for dyr, forsvarlig brug af ressourcer og for at afvikle menneskelig udnyttelse af dyr.

Veganerpartiets stiftere

Michael Monberg - Medstifter

Kandidat - Københavns Storkreds

f. 1978

Medstifter af Veganerpartiet
Formand i Veganerpartiets bestyrelse
Arbejder som Systems Engineer.

Jeg vil gerne forsøge at ændre de love, der har med vores forhold til dyr at gøre. Og så vil jeg gerne ind på Christiansborg for at påvirke de andre politikere i en grønnere, sundere og mere dyrevenlig retning.

mm@vgpt.dk

Henrik Vindfeldt - Medstifter

Kandidat - Københavns Storkreds

f. 1991

Uddannet videoproducer.

Medstifter af Veganerpartiet

Jeg føler mig forpligtet til at give næste generation et godt liv, ligesom generationerne inden min gjorde en indsats og f.eks fik fjernet revselsesretten. Jeg ønsker retfærdighed, og mener, det største man kan gøre som meneske er at beskytte de svage.

hv@vgpt.dk