Økonomisk politik

Økonomi skal handle om, hvad vi har råd til – og økonomisk vækst bør ikke prioriteres på bekostning af natur, dyr og mennesker.

Den fortsatte økonomiske vækst er en illusion i en verden af begrænsede ressourcer og begrænsede bæreevner for økosystemer. Stadig synes de fleste regeringer at have en blind tro på uendelig økonomisk vækst. Borgere betragtes hovedsageligt som forbrugere, og dyr betragtes som råvarer eller forbrugerprodukter.

En voksende økonomi garanterer ikke nødvendigvis et sundt samfund eller glade borgere. Ikke velstand, men velfærd og empati skal være vores fælles kompas. Et behageligt livsmiljø, ren luft og sund natur skal tages i betragtning som et positivt bidrag til vores velstand og velvære. På den anden side bør aktiviteter, der skader miljøet, folkesundheden eller dyrevelfærden, såsom husdyrindustrien, kulfyrede kraftværker og gasudvinding, tælle som et negativt bidrag. Desværre er det omvendt i vores nuværende antropocentriske system.

For at fastlægge og vejlede politiske beslutninger bør Danmarks regering derfor bruge indikatorer, der giver retning til en bæredygtig og socialt inkluderende økonomi. Fokus bør være på biodiversitet, basale rettigheder for dyr, et trygt liv og et rent og rart miljø vi kan færdes frit i.

 

Lige nu anser vi Doughnutmodellen, som det bedste alternativ til det nuværende økonomiske paradigme.

Denne model tager udgangspunkt i, at vi alle skal kunne leve trygt og have de basale behov opfyldt, inkl. adgang til sundhedspleje og uddannelse. På samme tid tager den hensyn til de begrænsninger jorden har og den betydning økosystemerne har for vores trivsel og velvære.

 

Læs mere om vores politiske tanker: klik her!