Veganerpartiets mærkesager

Dyrerettigheder

 

  • Alle dyr i menneskers varetægt skal have mulighed for luft, fri bevægelse og udfoldelse af deres naturlige adfærd.
  • Det konventionelle dyrelandbrug skal lukkes helt ned.
  • Dyreværnsloven skal være lige og gælde i praksis for alle dyr.

Folkesundhed

 

  • Madvarer der i høj grad medfører livsstilssygdomme, skal som udgangspunkt ikke serveres til sygehuspatienter.
  • Alle offentlige kantiner og institutioner skal tilbyde 100% veganske og sunde måltider.
  • Øge sundhedsfagligt personales viden om plantebaseret kost.

Naturen

 

  • Forbrugeroplysning omkring klima- og miljøvenligt handlingsmønster.
  • Omlæggelse af landbruget for bedst muligt brug af ressourcer.
  • Prisen på animalske produkter skal reflektere den reelle produktionspris.

 

Uddybning af mærkesagerne – klik her.

Læs mere om naturkrisen – klik her.

Partiprogram

 

Der bliver arbejdet hårdt på et partiprogram, hvor andre emner end de tre mærkesager også gør sig gældende.

 

Veganerpartiets politik handler i høj grad også om generel social retfærdighed, anti-diskrimination, vores ansvar overfor udviklingslande, at børn skal have den bedste start på livet og meget andet, som falder i tråd med vores værdier.

 

Vores program er i høj grad baseret på nyeste og bedste forskning og forskellige eksperter, forskere og proffessorer har været indover programmet og givet deres input, råd og vejledning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig her med dit navn og din mailadresse for at følge vores arbejde.
Du accepterer hermed at modtage vores nyhedsbrev.