Veganerpartiets landbrugsudspil

Et bæredygtigt landbrug til gavn for klima, natur, dyr og mennesker

Veganerpartiet foreslår, at den konventionelle husdyrproduktion i Danmark afvikles hurtigst muligt, dog senest inden 2030. Dette gøres med henblik på at indfri regeringens og folketingets eget 70% CO2-ækv-reduktionsmål. Disse landbrug samt arealer, hvor der dyrkes foder, omlægges til plantebaseret fødevareproduktion og der etableres mere vild natur og flere skove. Den frigjorte jord fra den store produktion af foder deles op, så omkring halvdelen benyttes til plantebaseret fødevareproduktion og den anden halvdel til natur og skove.

Download Udspillet

Et helt nyt landbrug.

Se præsentationen

Se præsentation af udspillet.

Veganerpartiets landbrugsudspil

Hvorfor ændre landbruget?
Landbruget er gået fra at fylde 20% af BNP til nu omkring 1%. Derudover har beskæftigelsen i landbruget været konstant faldende siden 60’erne. Dette til trods for, at Danmark er et af de allermest opdyrkede lande i verden og har verdensrekord i kødproduktion pr. indbygger.

Lige nu produceres omkring 200 millioner dyr om året i det danske konventionelle husdyrproduktion. Disse dyr kan ikke udfolde deres naturlige adfærd, da tildelingen af plads er sparsom og hele deres liv leves indendørs i betonhaller. De sover, spiser og har afføring på samme sted.

Ved produktion af kød og mejeriprodukter går op til 96% af kalorierne og proteinerne tabt i forhold til en plantebaseret produktion. Derfor kan der dyrkes flere fødevarer på et langt mindre areal, når husdyrproduktionen omlægges til planteproduktion.

Produktionen af foderafgrøder beslaglægger i dag 80% af de danske marker og dækker over 48% af Danmarks samlede overflade

Knap 90 procent af udledningerne fra dansk landbrug kan henføres til produktion af animalske slutprodukter fra kvæg og svin.

Luk det konventionelle husdyrbrug

For dyrenes og naturens skyld
Ifølge Klimarådet kan den helt overvejende del af udledningerne fra dansk landbrug henføres til den animalske produktion

Plads til mere natur

Fordi foderdyrkning i dag optager 80% af vores landbrugsjord

Plads til en større produktion af planter til fødevarer frem for foder

Fordi op til 96% af alle kalorier går tabt, når vi filtrerer dem gennem et dyr. Vi kan derfor producere mad til mange flere mennesker, når vi ikke først fodrer over 200 millioner landbrugsdyr

Se hele Veganerpartiets landbrugsudspil

Lukningen af den konventionelle husdyrproduktion er en vigtig og nødvendig målsætning. Se videoen for at se, hvordan vi overordnet ser den realiseret inden for nogle fornuftige samfundsøkonomiske rammer.