Via Danmarks Statistik og landbrugets egne sider finder man hurtigt nedenstående tal:

5 millioner æglæggende høner

120 millioner slagtekyllinger

32 millioner grise

1 million opdrættede fugle til jagt

1,500.000 million køer (malkekøer, kalve og kødkvæg)

17 millioner mink

I alt: 176,5 millioner landdyr

Hertil skal oveni lægges 100 millioner ton fisk og skaldyr, 150.000 får + forsøgsdyr, kæledyr, andre pelsdyr og alle dem der dør selv eller dræbes lige efter fødslen, som hankyllinger og pattegrise, osv.

Nogle vil tænke, at vi her viser, hvor produktive og dygtige vi er i Danmark. Andre vil tænke, det er barbarisk, at vi avler omkring 200 millioner dyr om året udelukkende for profit. Vi har reelt ikke behov for disse produkter, da vi kan leve sunde liv uden.

Danmark er et såkaldt landbrugsland, og det bryster vi os gerne med. Vi har dygtige landmænd, og vi har også været gode til at tjene penge på branchen. Det skal vi naturligvis også i fremtiden.

I Veganerpartiet ser vi gerne, at branchens produktion af mad tilpasses de omkringliggende økosystemer, og bliver reelt bæredygtig og giftfri. Det ved vi man i dag kan tjene gode penge på.

Vi så også gerne, at profitten ikke længere er på bekostning af de mange individer i landbruget. Dem som avles, indespærres, nægtes det naturlige liv med sine unger, gennemgår diverse overgreb og dræbes på samlebånd i en meget ung alder – måske allerede med sygdomme og skader fra de forhold de holdes i.

Som det ser ud nu, er branchen hverken økonomisk bæredygtig eller i balance med dyr og natur. Det kan hverken være i danskernes interesse eller i landmændenes egen interesse.

Som vi ser det, så er vi nødt til at lytte til forskerne, så vi har en frugtbar jord og rent vand i fremtiden. Allerede nu ser vi oversvømmede eller tørkeramte landbrug pga. det ændrede klima. Landbruget er nødt til at tilpasse sig de nye forhold, så vi ikke gang på gang skal betale for vejrfænomener via vores skattepenge. Hver skatteborger giver allerede 1300 kr. om året til landbruget. Trækker man landbrugets indtægt fra alle de tilskud og subsidier der gives, så går det nogenlunde lige op. Dog er der stadig udgifter, pga. de skader der er på miljøet og biodiversiteten, fra det animalske landbrug. Skader vi alle igen betaler for via skat.

Landbruget tjener altså reelt ikke deres egne penge; hvert år går landbrug konkurs og landmænd kæmper med megalån. Den eneste vej ud er at udvide igen og igen – til endnu mere skade for dyr, helbred og natur.

Hvad med om vi nulstillede det hele og startede forfra?

Hvad med om vi i samarbejde på tværs af lande og eksperter, finder frem til de landbrugsmetoder, som giver god profit med kvalitetsråvarer, og på samme tid nærer jorden og ingen negative konsekvenser har for eget helbred, insekter, dyr og vild natur?

Det ændrede klima giver Danmark nye muligheder for at dyrke anderledes afgrøder end vi før har gjort.

En kyllingefarm kan ændres til at dyrke svampe, hamp eller alger eller andre produktioner (evt. med udskiftning af taget, så sollys kan komme ind). Planter som kan bruges til tekstil, læder, fødevarer, kosttilskud eller andre muligheder.

Quinoa, som før kun blev dyrket i Sydamerika, bliver nu dyrket økologisk på Falster. Vi har så mange muligheder i Danmark. Hvorfor skal vores land være så groft opdyrket af den animalske produktion? Især når den reelt ikke giver os andet end udgifter og tabt natur? Det lyder hårdt, men hvor meget skal vi betale for danskernes elskede bacon? Skal vi virkelig betale med ekstra økonomiske udgifter, for skader pga. ammoniak, tab af dyrearter, plantearter, giftigt drikkevand, milliarder af udgifter i sundhedsvæsenet mm. Er bacon virkelig det værd?  

Sammen med Bangladesh er vi det mest opdyrkede land i verden. Det land i verden med mindst vild natur. 80% af vores landbrugsjord bruges udelukkende på foder til landbrugsdyr. Dog er det ikke nok til alle de millioner dyr, som blev nævnt i starten. Så vi har fældet skov på et areal svarende til mere end Sjælland, Falster og Bornholm, i Sydamerika, hvor vi dyrker GMO-soja til vores landbrugsdyr.  

Hvis vi skal lytte til forskerne og vores egen Danmarks Naturfredningsforening, så skal vi have dobbelt så meget natur som vi har nu. Vi skal sørge for, at dyrene i naturen kan komme rundt, og vi skal reelt beskytte den natur vi har, hvilket vi ikke rigtig gør i dag.

Det mindste vi kan gøre for dyrene, nu hvor vi ved, uden den mindste tvivl, at de alle er følende, sansende og tænkende individer, det er:

  • Ikke at indespærre dem, men lade dem selv bestemme om de skal være ude eller inde.
  • Ikke at tage deres unger fra dem, men lade dem udleve deres natur sammen.
  • Ikke at inseminere hunnerne efter at have ”spillet den af” på hannerne, men lade dem reproducere sig selv.
  • Ikke ændre på deres gener, så deres egen krop giver dem besværligheder, smerter og sygdomme.
  • Ikke at have dyrene under den slags forhold, hvor der er risiko for nye sygdomme, som kan angribe mennesker, som det er set med MRSA, SARS (inkl. corona), fugleinfluenza mv.

Den kæmpe naturkrise vi står i, handler netop også om, at vi som mennesker har udviklet en adfærd, som fjerner os mere og mere fra naturen og endda i en grad, hvor vi nægter andre dyr, at udleve deres natur og at leve i overenstemmelse med deres naturlige behov og lyster.

Det er tid til forandring og en kommen tilbage til værdier om basal anstændighed og ansvarlighed overfor hinanden, dyrene og naturen.

Det er tid til Veganerpartiet og hjælp os derfor med en vælgererklæring idag: https://mailchi.mp/vgpt/140

Kilder:  

Tal fra landbruget:

Dansk statistik og Landbrug & Fødevarer

Mere profit i regenerativt landbrug: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5831153/

https://videnskab.dk/naturvidenskab/landbrug-myter-broedfoede-verden-sund-jord

Quinoa:

https://sn.dk/Holbaek/Sven-Erik-har-gjort-det-muligt-at-dyrke-quinoa-i-Danmark/artikel/854146

De største og bedste rapporter om klima, miljø og biodiversitet:

https://vgpt.dk/naturkrisen/

Rapporter og artikler om dyrs evner og bevidsthed:

https://vgpt.dk/forskning-om-dyr/

Helbredet:

Rapport fra Verdens største diætistforening med kilder til studier: https://cf71b0d0-6b48-4b3a-84f7-de47fc5e0788.filesusr.com/ugd/026835_2edf12e61ce548e99fd4d9314b938474.pdf

Udtalelser fra WHO, Harvard, Sverige, Storbritannien, Canada, USA mf.:

https://vgpt.dk/folkesundhed-rapporter/

Sundhedsvæsenet:

http://www.jgc301.com/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=S_20170301012&flag=1

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0899900717302861?via%3Dihub

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204139

https://www.weforum.org/whitepapers/meat-the-future-series-alternative-proteins

Pandemier:

FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (2007): Industrial Livestock Production and Global Health Risks

http://www.fao.org/3/a-bp285e.pdf

Uppsala Universitet (2020): Interview med professor Björn Olsen

https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/…

Arkæolog ved Nationalmuseet i Politiken (2020): De største sygdomsudbrud gennem tiden skyldes de dyr, vi spiser

https://tinyurl.com/vz6bm6w

The Good Food Institute (2020): Modernizing Meat Production Will Help Us Avoid Pandemics

https://www.wired.com/…/opinion-modernizing-meat-productio…/

Leave a Reply