Et modargument mod mindre kød eller mod 100% plantemad i fremtiden er, at det vil koste en masse job i landbruget.

Men hvor sandt er det egentlig, og er afviklingen af det animalske landbrug slemmere end andre udtjente job, vi har kendt fra fortiden og før den teknologiske udvikling?

Vi har før i tiden både haft omstillingsdamer, morgenvækkere, lygtetændere, isskærere, kegledrenge i bowlinghaller, mælkemænd, rottefangere, filmoperatører, skorstensfejere, folk i videofilmudlejning, samlebåndsarbejdere på diverse fabrikker, medarbejdere i tekstilindustrien og mange, mange andre job, som måtte lukke, da vi fik bedre teknologi.

Ofte bliver folk videreuddannet eller overført til andre erhverv, som passer til deres kompetencer, når teknologien overtager.

Landbruget i sig selv bruger heller ikke i nærheden af det antal medarbejdere, som var nødvendige, før de store maskiner og automatiserede anlæg blev sat i drift.

Et eksempel er, at en landmand kan have 750 køer med kun 12 medarbejdere til, at styre den automatiserede mælkeproduktion eller det samme eller mindre antal medarbejdere til langt flere grise og tusindvis af kyllinger.

Vi er dog dybt afhængige af landmændene og vi mener også, at det er et stolt erhverv, at have ansvaret for at brødføde befolkningen. Der skal ikke herske tvivl om, at vi værdsætter deres arbejdsomhed, flid og dedikation til, at gøre noget godt for den danske befolkning.

Det specielle ved landbrugserhvervet er, at mennesker altid vil have behov for mad. Vi vil altid være dybt afhængige af erhvervet og vil altid have brug for mange landmænd til at sørge for vores ernæring.

Vi forstår også, at de landmænd, der arbejder med dyr, oftest har valgt det af kærlighed til dyr og glæden ved at arbejde sammen med dyrene. Desværre har neoliberalisme og vækst gjort industrien til udelukkende at være profitorienteret, hvilket har gjort, at mange landmænd desværre ikke kan give dyrene den omsorg og plads, som de fortjener.

En anden ting er, at det animalske landbrugserhverv med stor sandsynlighed ikke vil blive lukket fra den ene dag til den anden på trods af, at samtlige miljø- og klimarapporter vil have det skåret med 70–90 % hurtigst muligt.

Her i Veganerpartiet tager vi de uafhængige forskere meget seriøst, samt den brede konsensus der er om, at vi ikke kommer igennem naturkrisen uden at skære kraftigt ned på produktionen af kød, mælk og æg.

Vi foreslår, at nogle af de forskellige støtteordninger til forskellige kød-, mælk-, æg og foderproduktioner bruges til, at omlægge en del af samme produktioner til andre afgrøder, som der er stigende efterspørgsel på.

En kyllingehal kan hurtigt omdannes til at gro hamp, tang eller svampe, som kan bruges til mange forskellige produkter.

Et andet forslag kunne være, at staten køber fodermarker og omdanner dem til skov og andet vild natur, hvilket der også er behov for mennesker til at passe og pleje.

Vi mener nemlig ikke, at landbrugsstøtten, som kommer fra almindelige skatteborgeres skattepenge, skal bruges til et erhverv, som beviseligt er en kæmpe faktor i miljøødelæggelse og forringelse af biodiversiteten, når nu det slet ikke er nødvendigt i forhold til vores ernæring og trivsel.

Vi mener, det er mest fair, at folk skal betale den reelle pris for animalske produkter, hvis de vælger at gøre brug af disse produkter, på trods af de konsekvenser det medfører, både i forhold til sundhed, miljø, klima, biodiversitet og ikke mindst dyrene og deres unødvendige lidelser.

Derudover ønsker vi, at en del landmænd lader sig efteruddanne og selv er med på vigtigheden af, at vi lytter til forskerne og tager vores planets udfordringer seriøst og finder andre jobmuligheder end at avle dyr for unødvendige produkter.

Vi ønsker også, at vores landbrugsskoler skifter perspektiv og kigger mod nye og langt mere bæredygtige og rene måder, at dyrke mad på uden brug af sprøjtemidler. Man kan tage ved lære af de landbrugsprincipper, hvor man regenererer jorden og dyrker planter, der nærer hinanden i et polykulturelt landbrug frem for monokulturelt. Det vil styrke både jorden, alle de vigtige mikroorganismer, planterne og tiltrække alle de insekter, som vi taber flere og flere af. Samme landbrugsmetoder undgår udpinin af jord og sikrer dermed, at vi også kan gro næringsrig mad i fremtiden.

Vi har talt med landbrugselever og mange aner intet om, at der findes andre muligheder for landbrug end den monokulturelle traditionelle metode. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at fremtidens landbrug får den vigtige information om alternative og reelt bæredygtige landbrugsmuligheder, så vi rigtigt kan komme i den mest ambitiøse grønne retning.

Når vi kommer i folketinget, vil vi naturligvis samarbejde alt det vi kan med landbruget, så vi sammen kan finde den allerbedste løsning for jorden, hvilket også betyder, at det er den bedste løsning i længden – for både mennesker og dyr.
——

Støt os med en vælgererklæring og/eller medlemskab her: www.vgpt.dk

Kilder og mere info:

Monokultur vs. polykultur og en landmand der finder ud at, at plantegødning er langt bedre for hans marker end gødning fra dyr:
https://www.facebook.com/veganerpartiet/photos/a.2791540170861995/2789230077759671/?type=3&theater

Hvorfor polykultur/skovhaver er mere klima-modstandsdygtig, plus kilder til miljø- og klimarapporter:
https://www.facebook.com/veganerpartiet/photos/a.2791540170861995/2854340284581983/?type=3&theater

Foto: Åbent landbrug 2018, We See You

Leave a Reply