Hvad kan Veganerpartiet gøre for dyrene og naturen? 

Dyr, natur, folkesundhed og social retfærdighed er de områder som ligger os meget på sinde i Veganerpartiet. 

Vi har vores mærkesager klar, men vi vil også rigtig gerne vise, at det at vi går ind og arbejder for dyrene og naturen, kan meget mere end hvad vi bare viser ved mærkesagerne. 

Vi er stærkt inspireret af og har et godt samarbejde med vores Hollandske søsterparti ‘Party for the Animals’, som har 80 folkevalgte repræsentanter, både i EU, nationalt, regionalt og lokalt. 

Her er nogle af de lovforslag, som Party for the Animals har fået igennem i deres tid i Parlamentet. 

(Party for the Animals er forkortet til PftA). 

Høns: Hindring af europæisk mega-lån til stort ukrainsk fjerkræ-selskab (MHP)

Plantebaserede måltider: Indførelse af plantebaserede måltider som normen for visse ministerielle middage samt i Amsterdam Kommune

Jagt: Stop for royal jagt i naturreservatet “Het Loo”.

Naturhaver: Omlægning af grå skolegårde til grønne naturhaver, så  børn få adgang til mere grøn natur.

Færre balloner: Oplysning vedr. plastic-problematikken vedr. balloner, har ført til færre konkrete ballon-fejringer

Vilde dyr: Sikring af midler til akut-hjælp til vilde dyr i nød i visse områder

Fyrværkeri: Påvirkning af fyrværkeri-salg, som har ført til, at flere byer er helt fri for fyrværkeri, som forstyrrer dyrene og er dårligt for miljøet. 

Skaldyr: Gennemførelse af at Nordholland (sammen med New Zealand og Schweiz) nu fordømmer tilberedning af hummer og krabber i live og ikke vil sponsorere begivenheder, der bruger disse metoder. 

Kyllinger: Fremsættelse af forslag om at bekæmpe lidelsen, kyllinger gennemgår i kødindustrien, som fik enstemmig støtte i EU-Parlamentet

Flytrafik: Oplysende debat om at mindske flytrafikken. Lufthavnene vokser og ødelægger dyreliv, natur og menneskers helbred. Debatten var en succes. 

Pesticicer: Påvirkning af EU-Parlamentet, som stemte for forslag fra PftA imod to typer af skadelige pesticider. 

Træfældning: Adresserede den unødvendige træfældning og kaldte succesfuldt for en strengere politik på dette område i flere dele af Nederlandene. 

Vandfugle: Etablering af hvilepunkter i nærheden af stejle sider af vand-reservoirer i Haag og det viser sig at være en succes for unge vandfugle, der ikke kan klatre op på de stejle sider. 

Grønne nabolag: Succesfuldt forslag om “Grønne Nabolag”, bæredygtigt, klimavenligt, klimabeskyttende og miljøvenligt design, med mindre asfalt og flere træer. 

Tyrefægtning: Succesfuldt forslag om at ændre EU’s landbrugsregler så der ikke bruges flere tilskud til tyrefægtning.

Konfetti og sugerør: Succes i kampen mod plastik, hvor konfetti og sugerør ikke længere benyttes til events i byrådet. 

Hestevogne: Udfasning af hestevogne til turister på Dam Square. Hestevogne går ikke hånd i hånd med dyrevelfærd i et travlt bycentrum.

Dyreforsøg: EU-Parlamentet kaldte for et verdensomspændt forbud mod dyreforsøg til kosmetik. 

Fokus på dyr: Flere ‘lokale ministre’ fokuserer på dyr, som bliver taget mere seriøst politisk .

Dyrlæge: Folk med lav indkomst kan få økonomisk hjælp til dyrlæge. 

Natur: …PftA har på forskellige regeringsniveauer formået at få politikere til at fokusere på naturomfattende konstruktion. Natur-inklusiv konstruktion er fremtiden. Denne konstruktionsform betyder, at der tages højde for bymiljøet ved nybygning og renovering af eksisterende boliger. Det kan være hækkebokse til fugle, insekthoteller eller raste- og ynglepladser til flagermus.

I Veganerpartiet ønsker vi en stærk natur – også i byen. Det betyder, at vi ønsker, at alle bare pletter, skal blive til grønne pletter. Hustage, ovenpå busstopsteder, husmure, vægge og overalt, hvor det kan lade sig gøre, skal der dyrkes grønne pletter, som kan styrke biodiversiteten, mindske luftforurening og gøre os alle gladere. 

Det her bare nogle få eksempler på konkrete ændringer, som vi kan være med til at sætte i gang i Danmark.

Hjælp os med at komme igang, ved at give en vælgererklæring her: https://mailchi.mp/vgpt/140

Leave a Reply