Forskning om dyr

 

Er du i tvivl om dyrs evner, kognition og bevidsthed?

Så kan du få svar, direkte fra de forskere, der har undersøgt dyrene.

Denne side er en samling af rapporter og udtalelser fra disse mange forskere.

I denne video hører vi Phd i Cognitive Science Katarzyna Bobrowicz fra Lunds Universitet, som forsker i dyrs hukommelse, at der er videnskabelig konsensus om, at dyr både tænker og føler:

Marc Bekoff, emeritus professor fra University of Colorado, Boulder har her skrevet en grundig artikel, hvor han gennemgår den videnskab der ligger til bunds for at påstå, at dyr er bevidste, følende og tænkende væsener.

Biolog John A. Shivik gennemgår i denne artikel, den forskning og viden der er om dyr siden Darwin. Artiklen er er fyldt med kilder og vigtig viden.

Denne rapport er en gennemgang af den forskning der er om grise. Igennem rapporten vil man læse, at grise sammenlignes med både elefanter, delfiner, aber og menneskebørn.

Forskning om køer og deres kalve:

“In audio play-back studies, calves prefer their own mother’s vocalizations compared to the vocalizations of an unfamiliar mother. (57)” og at “she continues to show strong affiliatory behaviour with her offspring and preferentially chooses them for grooming and as grazing partners for at least 4–5 years. (93)”

Tjek kilder i linket fra den grønne boks.

Båndet mellem ko og kalv – klik her!

Fra rapporten:

“…overordnede konklusion er, at kyllinger er lige så kognitivt, følelsesmæssigt og socialt komplekse, som de fleste andre fugle og pattedyr i mange områder..”

I denne artikel gennemgår professor Marc Bekoff den forskning, der ligger til grund for at påstå, at dyr oplever empati og handler empatisk.

Artiklen gennemgår og forklarer en ny rapport fra efteråret 2019, som har set på den samlede forskning om følelser og bevidsthed hos reptiler. Som hos alle de andre dyr man har forsket i, så konkluderer man, at også reptiler er i stand til at opleve en bred vifte af følelser.

Artiklen gennemgår evidensen om følelser og kognition hos fisk og konkluderer, at de som de andre dyr, også oplever en bred vifte af følelser.

En ekstra artikel med link til flere rapporter: Klik her!

“Psykologer antager ofte, at der er en særlig kognitiv evne – en psykologisk hemmelig ingrediens – der gør mennesker anderledes end andre dyr. Listen over kandidater er lang: brug af værktøjer, kulturel transmission, evnen til at forestille sig fremtiden eller forstå andre sind, og så videre. Men alle disse evner dukker op i andre arter, i mindst en eller anden form.”