Earth Hour er et fantastisk tiltag, som skal få os til at være bevidste om, hvor mange ressourcer vi bruger på energi. 

Det kan vi naturligvis kun bakke op om, her i Veganerpartiet. Det er WWF der står bag initiativet og på deres danske kampagneside, der kan man læse at:

“Earth Hour er verdens største klima-opråb, som organiseres af WWF over hele kloden. Den 28. marts kl. 20.30-21.30 slukker millioner af mennesker og tusindvis af virksomheder og byer kloden rundt lyset for at sende et signal til verdens beslutningstagere om, at tiden er inde til at handle. Og du kan være med.”

Veganerpartiet støtter 100% op om ethvert tiltag, som kan få folk og politikere med på den grønne omstilling og vi takker WWF for denne kampagne. 

At slukke strømmen i en time sparer gennemsnitligt 0,2 kg CO2 pr. person (hvis man slukker for ALT strøm i husstanden i den time og hvis energien der bruges kommer fra kul).

Hvis personen i stedet, den lørdag aften, undlader at spise en 200g bøf, så vil personen spare 19 gange så meget CO2 (minus det vedkommende så vælger at spise i stedet for).

  • 2000 kwh/år x 0,94 kg CO2 = 1880 kg CO2 pr år.
  • 1880/365 = 5,15 kg CO2 pr døgn =>5,15/24 = 0,2 kg CO2 pr time.
  • Der udledes 19,4 kg CO2 pr. 1 kg Oksekød =>ved en 200 g bøf er udledningen således 19,4 kg CO2/(1000g/200g= 5 ) = 3,88 kg CO2 for en bøf på 200g

Drop bøffen lørdag aften og spar 19 gange så meget CO2 som hvis du slukker for AL strøm i din bolig i earth hour. 

Udover at spare CO2 så vil man også spare en masse ressourcer, som foder, vand og jordbrug, når man dropper kødet. Det er også værd at huske, at den største trussel mod jordens biodiversitet er den animalske industri.

Vi vil derfor gerne opfordre til, at man i stedet for kun at fokusere på klima/drivhusgasser også husker, at vi står overfor en ligeså alvorlig biodiversitetskrise – en krise, som er afgørende for fremtidens fødevaresikkerhed og alle de økosystemer, som vi er så dybt afhængige af. Ikke kun for at overleve, men også for vores generelle velfærd. 

Tak til WWF og alle som kæmper for naturen og dyrene omkring os 

Hjælp Veganerpartiet med en vælgererklæring i dag: 

https://mailchi.mp/vgpt/140

Faktaboks til regnestykket:

  • Ud fra energistyrelsens hjemmeside (bilag 1) har vi beregnet det med 2000 kwh strømforbrug for en enlig person i 50 m2 bolig (tallet er altså sat højt -mange familier bruger mindre strøm pr. person).
  • CO2 udledningen fra strøm er også sat højt, da den er beregnet ud fra kulkraft (bilag 2). Mange danskere får allerede strøm fra vindkraft og deres strøm er derfor mindre CO2-belastende end det tal vi har regnet med. Mange vil derfor spare endnu mere CO2 ved at skære en bøf fra end ved at slukke for strømmen i en time.
  • Mængden af strøm der bliver brugt på en time, har vi beregnet ud fra et gennemsnit af det årlige forbrug fordelt på alle døgnets 24 timer.
  • Man skal selvfølgelig trække CO2 udledningen fra den mad man spiser i stedet for bøffen fra sin besparelse. Du kan se CO2 udledningen fra forskellige fødevarer i bilag 3.

Bilag 1:

https://sparenergi.dk/forbruger/el/dit-elforbrug?t=1585303397947

Bilag 2:

Tryk på dette link

Bilag 3:

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-pavirker-din-mad-klimaet

Inspiration/dokumentation:

Forskere siger…

You won’t save the world by spending Earth Hour in the dark, but experts say there are plenty of individual steps you can take to help the environment, from adjusting your diet to supporting climate-change initiatives like a carbon tax.

Inspiration:

Politiske tiltag til CO2-besparelse ønskes:

https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art7019357/I-dag-udleder-en-dansker-12-ton-CO2-om-%C3%A5ret.-I-2050-er-m%C3%A5let-25-ton.

Yderligere kilder:

Kampagnen: 

https://www.wwf.dk/kampagner/sluk_lyset/

De store rapporter med forklarende artikler til: 

https://vgpt.dk/naturkrisen/

Leave a Reply