Man siger at djævlen findes i detaljerne. Der er mange djævelske detaljer i produktionen og udnyttelsen af dyr. 

Landbruget skaber produkter, og det er de rigtig gode til. De danske landmænd skal have ros. De er innovative, gode til økologi og skaber rigtig mange kvalitetsprodukter, som vi alle er afhængige af, og nyder godt af. Derfor skal landbruget også støttes, og have de rigtige rammer for at kunne arbejde godt og skabe den fødevaresikkerhed, som kan gøre os alle trygge. 

Vi skal dog indse, at der er en del af det nuværende, danske landbrug, som ikke fungerer; Den animalske del af landbruget er direkte og indirekte til skade for os alle.

Industrier gør hvad de kan for at tjene profit

Jeg skal nok komme nærmere ind på de djævelske detaljer. Først og fremmest skal vi dog se på denne industri, som vi ser på enhver anden industri. Deres PR-afdeling og den lobbyorganisation de har, bruger mange millioner kroner om året, for at få os til at tro på dem og deres narrativer og reklamer. De er ikke en myndighed, som skal stå til ansvar for deres manipulationer. De er et firma som tobaksindustrien, Disney eller Nike. De vil gøre alt for at få os til at købe deres historier og produkter. Derfor ser du fx ikke dyrenes reelle forhold på deres lastbiler, reklamer eller kødpakker. Dyr skal have det godt – det er der folkelig konsensus om. Vi kan derfor ikke forestille os eller tro på, at vores gode lovgivere og landets dyrlæger eller landmænd ikke behandler dyrene godt og retfærdigt. Vi sætter vores lid til myndighederne og det gode i andre mennesker. Men når det handler om penge, går industrier ofte langt for at tjene på andres bekostning.

De konventionelle dyr lider

Dyremishandlingen er blevet normaliseret i vores samfund og sker på daglig basis i en industri, som opretholdes af vores skattepenge. Jagten på profit og effektivisering har nedgraderet dyrene til produktenheder, som har samme status som simple plastikdimser og papkasser – og bliver behandlet derefter. Det er her de djævelske detaljer foregår.

Det er ulovligt at have seksuel omgang med dyr, men inde på svineproduktion.dk, kan du finde en udførlig guide til, hvordan du masturberer på en orne, ved at holde ordentligt på dens penis (1). Derefter er der en guide til, hvordan du stimulerer soen på den rette måde. Det kræver en del masturbering og stimulering af dyrene, når der skal produceres 40 millioner individer om året. 

Cirka en million søer i Danmark tilbringer op til 40% af deres voksenliv fastlåst mellem tremmer. De kan hverken vende eller dreje sig og kan have svært ved at rejse sig op (2). Halvdelen af dem lider af mavesår og tusindvis af dem dør i stalden. 17% af disse fordi de har rådnede pattegrise inde i kroppen (3). Den voldsomme produktion og fremavl tager ikke hensyn til grisens velfærd, men udelukkende til effektivitet. Tabet af dyrene er medregnet i produktionsomkostningerne. Det er netop også velkendt at 24.000 pattegrise smides i en Daka-spand (til affald) hver dag i det danske landbrug (4). Deres kranie knuses mod betonvæggen og smides til skrald. Når man bevæger sig rundt i landbruget mødes man med overfyldte Daka-spande, hvor låget ikke kan lukkes eller døde grise ligger til frit skue på jorden på trods af, at det er ulovlig opbevaring af døde dyr og en direkte smittefare for mennesker (5).

Djævlen er en del af det konventionelle landbrug

Grise er renlige dyr. De spiser og sover langt væk fra deres afføring – har de muligheden for det. De ruller sig i mudder, holder af at bade og rode i jorden med deres tryne dagen lang. De har stærke biologiske instinkter som redebygning, som ikke kan avles ud af dem. De er nysgerrige og meget kloge dyr, som af videnskaben sammenlignes med aber, delfiner, elefanter og menneskebørn (6). 

Når grisene fødes i den animalske industri får de klippet det meste af halen af, skåret deres tænder ned og kastreres. De får måske lidt smertestillende, men ikke nok til at smertedække.

De nyfødte grise tages fra deres mor efter fire uger på trods af, at de i naturen gerne fravænnes ved 10-15 uger. Det ville svare til at vi fjernede hundehvalpe eller kattekillinger fra deres mor efter tre uger. 

I det konventionelle landbrug holdes dyrene indenfor i betonbygninger, og i hele grisenes liv har hvert individ 0,65 m2 til rådighed på et betongulv, hvor de måske får lidt halm engang imellem. De skal spise, sove og have afføring samme sted. Når man ser ind i en konventionel stald, så ser man afføring på grisene, på gulvet, på væggene, og vinduerne er så beskidte, at lyset knap kan komme ind. Ofte lugter der fælt af deres afføring, hvilket man kan forestille sig, er til stor gene for dyrenes åndedræt. 

Danske konventionelle grise er fremavlet til at vokse 1 kg om dagen, og når de så vejer omkring 100 kg sendes de til et gaskammer. Disse slagtegrise er altså stadig blot unger, når de slagtes. 

Vejen frem til gaskammeret er i en tre-etagers lastbil med cirka 100 grise pr. etage. De stuves altså godt sammen og over 10 millioner danske grise sendes hvert år på lange ture ud i Europa. Når de ankommer til fx. Polen ligger de i deres egen afføring, er stressede og dækket af rifter, åbne sår og blå mærker (7).

Virkeligheden er ikke det velpudsede billede, som branchen selv fremstiller for offentligheden og deres forbrugere. 

Vi kan ofte ikke forestille os, hvordan dette generaliserede billede på grisenes liv egentlig opleves. Men vi kan se på vores familiedyr og forestille os, at de skulle have det samme korte indespærrede liv med overgreb og efterfølgende sidste panik i gaskammeret (9).

Verdens bedste dyrevelfærd er en løgn

Branchen fortæller os at vi har verdens bedste dyrevelfærd. Men ovenstående praksis er ikke trivsel eller velfærd for dyrenes, men effektivisering for profittens skyld. En nylig rapport fra Københavns Universitet har sammenlignet den danske dyrevelfærd med Tyskland, Holland, Storbritannien og Sverige og fundet, at Danmark ligger i bund (8). Det er på tide, vi indser, at branchens foreninger ikke er myndigheder, men udelukkende er til for at hjælpe med branchens profit og yderligere effektivisering, som ikke er for dyrenes velfærd. Når branchen taler om, at det ikke kan betale sig, at dyrene ikke trives, så hænger det ikke sammen med de tal og forhold, vi ser. Det skriger til himlen at det er dyremishandling, der foregår, også selvom vi bliver ved at lukke øjne og ører for det. 

Det konventionelle landbrug er løbet af sporet, og kan ikke betale sig for hverken dyrene, naturen, staten eller os borgere. Det er et faktum. Vi kan tjene profit på mange andre produkter, som ikke ødelægger vores natur, som ikke udnytter dyrene på det groveste, og som ikke har en negativ indvirkning på vores egen trivsel og sundhed. De danske landmænd er dygtige og fortjener en rådgivning og en hjælp, som kan bane vejen for indtjening på produkter, som er i overensstemmelse med de nye krav, som fremtiden (nutiden) stiller. 

Vi skal ikke acceptere, at dyr holdes indespærret hele deres liv, og at overgreb på deres krop er en del af deres hverdag. Vi skal kræve basal anstændighed for alle dyr, præcis som vi kræver det for hunde og alle andre dyr, som vi holder af. 

Der var engang, vi kun dræbte dyr, når vi krævede det for overlevelse og selvforsvar. I dag avler, indespærrer og dræber vi over 220 millioner dyr om året i Danmark – af ren lyst og jagten på profit. Vores forhold til dyr er gået den forkerte vej. Naturen, dyrene og anstændighed kræver, at vi kommer på rette kurs igen.

—–

Kilder:

1.

https://svineproduktion.dk/viden/i-stalden/management/soeer/loebning-af-soeer

2.

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/virkeligheden-mellem-tremmer

3.

https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/hvorfor-doer-soeer-i-farestalden/

4.

gylle.dk/der-doer-atter-flere-smaagrise/

5.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/558

6.

https://animalstudiesrepository.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=acwp_asie

7.

8.

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/studie-dansk-grisevelfaerd-i-bund

9.

Foto er taget i Danmark.

Leave a Reply