fbpx

Veganerpartiets er dyrenes politiske stemme, og vi vil til enhver tid sikre og forsvare dyrenes rettigheder. 

Veganerpartiet mener, at vi bør stræbe efter et samfund, hvor menneskelig udnyttelse og brug af dyr skal minimeres og i sidste ende stoppe. 

 • Dyr fortjener at blive beskyttet og at få mulighed for at leve i overensstemmelse med deres iboende natur, adfærd og behov. 
 • Dyrets rettigheder bør garanteres ved at indarbejde dem i Grundloven (1). 
 • Der bør oveni også oprettes et verdensmål for dyrs rettigheder og menneskers forhold til dyr.

Landbrugsdyrenes velfærd er i fare på grund af den måde, hvorpå de opdrættes, handles, holdes og slagtes, der bliver færre af de vilde dyr pga. rovdriften på naturen og familiedyr aflives og dumpes hver dag.

Ethvert misbrug eller forsømmelse af dyr begået af mennesker kræver øjeblikkelig handling. Dyr bør have ret til ikke at skulle være til for mennesker. 

Vi anser vores kommende partiprogram, som de første skridt på vejen mod en verden, hvor dyr kan leve i fred fra udnyttelse af mennesker. 

Vi mener, at vi alle deler den samme kerneværdi; hvis ikke det er nødvendigt, at indespærre, udnytte og dræbe andre, så bør vi ikke gøre det. 

Hvad er dyrs rettigheder helt konkret?

Vi mener, at dyr skal tildeles basale rettigheder: 

 • Retten til ikke at avles ind i en industri, hvor dyrets velfærd altid er holdt op imod den profit, der kan tjenes på dyrets krop. 
 • Retten til ikke at være spærret inde og opleve mennesker begå overgreb. 
 • Retten til ikke at udsættes for overgreb som sædtapning, insemination, brænding af horn, klip af haler og mange andre standardovergreb, som udføres hver dag på tusindvis af dyr i Danmark. 

Vi mener helt konkret, at dyr skal have ret til ikke at blive udsat for angst og smerte af mennesker. 

Vi har en udmærket Dyrevelfærdslov i Danmark, som egentlig skulle sikre dyrenes rettigheder (2). Der er dog åbenlyse problemer i lovgivningen med de undtagelser, der gøres flere steder for dyrene i industrien. Loven stiller ikke alle dyr lige, men diskriminerer. Det mener vi er et problem – og det vil vi kæmpe for at få løst. 

På EU plan vil vi arbejde for:

 • at EU i alle henseender anerkender Lissabontraktaten Artikel 13 EUF: Hensyn til dyrevelfærd, hvor det bekræftes, at dyr er følende og sansende væsener (sentient beings) (3). 
 • EU skal stille krav til de lande, der modtager landbrugsstøtte, om ikke at bruge støtten på aktiviteter, der udsætter dyr for lidelse. Dette kan f.eks. være tyrefægtning, foie gras, burhøns, burgrise, fabrikslandbrug mv. Også her skal der arbejdes for, at de basale rettigheder for dyr fastslås og overholdes. 

Vi mener, det er basal anstændighed at behandle dyr med medfølelse og respekt og at lovgivningen bør afspejle dette. 

Vi har tusindvis af frivillige i Danmark, som kæmper for at hjælpe de dyr, som mennesker på den ene eller den anden måde direkte eller indirekte har gjort fortræd. Fx:

 • Hunde aflives hver dag, selvom de ikke fejler noget. 
 • Flokdyr holdes alene i små bure og gnavere og katte dumpes dagligt i naturen eller på toiletter i indkøbscentre. 
 • 25.000 pattegrise dør hver dag i de danske stalde og mange tusind andre ligger døde med åbne sår uden for de danske produktionsbygninger. 
 • Tusindvis af kalve dræbes lige efter fødslen og 14 millioner mink og 27.000 chinchillaer holdes i små bure for at udnytte dem for deres pels.  

Dyrene har brug for at blive beskyttet i lige så høj grad, som naturen har brug for beskyttelse og i lige så høj grad, som børn har brug for omsorg og tryghed og ansvarlige voksne.

Kan dyrene føle angst og smerte, så bør dyrene have ret til at blive beskyttet mod, at der unødvendigt udføres handlinger mod dem, som påfører dem angst og smerte. Det er de basale rettigheder, som vi mener, de bør gives. Det er de basale rettigheder, som egentlig er udtrykt i loven allerede, men som ikke overholdes universelt. Den er tværtimod fyldt med undtagelser og diskrimination af dyrene.

Roden til vores udfordringer

Naturkrisen som denne verden står overfor, handler om, at vi mennesker generelt skal se på, hvilke fodspor vi sætter i verden. Naturkrisen handler om, at vores adfærd er så egocentrisk, at vi slet ikke overvejer de konsekvenser vores handlinger har for andre end os selv og verden omkring os.

Det har resulteret i:

 • at naturens økosystemer er hårdt presset – selve fundamentet for ikke bare vores overlevelse, men også vores trivsel her på jorden. 
 • at vi har fjernet dyrenes kropslige naturlighed ved at avle dem i en retning, som giver dyrene enorm lidelse, men som giver mennesker profit. 
 • at vi fjerner dyrenes mulighed for at udleve deres naturlige behov, som omsorg for deres unger, leg og frisk luft. 

Naturkrisen handler altså om, at vi mennesker ikke kun fjerner os selv fra naturen, men også andre dyrs naturlighed.

Var det ikke på tide, at vi går i en anden retning, sammen? 

 • En retning hvor vi kan genetablere tabte naturområder. 
 • En retning, hvor vi bruger den nyeste viden og forskning indenfor landbrug, så vi stadig kan tjene penge, men uden at gå på kompromis med de dyr, vi deler planeten med og de økosystemer, som vi er så afhængige af, er i balance og trives. 
 • En retning hvor vi ikke længere tager beslutninger, der er baseret alene på menneskets interesse, men på helheden: 

Naturen, dyr og mennesker.

Kilder:  

1.    Om at inkludere dyr i Grundloven – det finske eksempel: https://www.elaintenvuoro.fi/english/

2.    https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=197059 og læs gerne: https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/danmark-bliver-foregangsland-med-ny-dyrevelfaerdslov og denne fra Dyreetisk Råd: https://detdyreetiskeraad.dk/udtalelser/udtalelse/pub/hent-fil/publication/udtalelse-om-dyrevaernsloven-2016/

3. Lissabontraktaten side 61: https://www.eu.dk/~/media/files/eu/ld_euo_lissabon_16.ashx

Leave a Reply