fbpx

I dette indlæg vil vi gennemgå den veganske etik og komme med svar på nogle af de spørgsmål eller argumenter imod veganismen, som vi ofte møder i debatterne på vores Facebookside. Den veganske tankegang er meget ny for rigtig mange mennesker, så det er jo helt naturligt, at mere eller mindre kritiske og undrende spørgsmål dukker op. Mange af disse spørgsmål har langt de fleste veganere også haft, før de selv valgte at leve vegansk. 

Etik og moral er mange ting, men først og fremmest, så er det en måde at tænke på, som hjælper os til at skelne mellem rigtigt og forkert. Enten rigtig og forkert indeni, som vores egen personlige kompas i livet eller på samfundsniveau gennem lovgivning fx. 

Når Etisk Råd kommer med svar på deres holdning til et emne, så har de gennemgået, hvad vi mennesker rent faktisk ved, med rimelig videnskabelig nøjagtighed og konsensus og de har brugt mange timer på, at diskutere og reflektere emnet. Dette gælder også for mange veganere. Det er yderst sjældent man møder en veganer, som blev veganer, bare fordi der var en, der sagde han skulle. Oftest er der en længere periode, hvor man undersøger forskning og reflekterer over argumenterne for og imod, og måske smager noget af maden, før man beslutter, om det er en livsstil, man selv vil gå i gang med.

Den veganske ideologi kan beskrives, som en måde at leve på, hvor man, så vidt det er praktisk muligt, ikke udnytter og/eller skader andre dyr. Altså, at man handler med ønsket om ikke at være til skade for nogen, hvis det kan undgås. 

Rent praktisk betyder det, at man ikke støtter industrier (eller andre), som unødvendigt avler, indespærrer, begår overgreb på, begrænser friheden for og/eller dræber andre dyr.

Bag denne beslutning om at leve vegansk, er der som nævnt oftest blevet gjort en masse research forinden:

  • Man ved at der er videnskabelig konsensus om, at dyr både føler, tænker og er selvbevidste væsener.  

Det er den sidste her, som lægger grobund for, at dyr er værd at tage moralsk hensyn til. Når man på baggrund af forskning ved, at dyr kan opleve smerte og lidelse simpelthen fordi de har hjerne, bevidsthed, nervesystem og muskler ligesom os, så skal der ikke meget etisk refleksion til at konkludere, at det mest rigtige nok er ikke at påføre lidelse på dyrene, hvis man kan undgå det. 

Så kan man selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved, om de overhovedet lider; altså de dyr som vi køber og lægger på vores tallerkener til daglig. Det kommer vi tilbage til. 

Først skal vi lige spole lidt tilbage igen. For veganisme handler ikke kun om, at leve som veganer. Det handler for rigtig mange også om at mene, at dyr har krav på basale rettigheder og derfor er mange veganere også aktivister. Naturligvis har vi i dag dyreværnsloven, som skal sørge for dyrenes rettigheder og man kunne så derfor mene, at dyr allerede har fået basale rettigheder. Lad os se på det. Den danske dyreværnslov skriver:

§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Problemet, som veganeren ser det, er, at denne lov, som egentlig skal sørge for dyrenes rettigheder, ikke rigtig overholdes – i hvert fald ikke i veganerens øjne og da slet ikke for alle dyr:

  • er det en væsentlig ulempe for koen og soen (og deres unger), når deres unger fjernes før naturlig afvænning? 
  • Er det forsvarligt og omsorgsfuldt, når grisene i hele deres liv huses på betongulv, med betonvægge og har fået tildelt 0,65 m2. til at kunne bevæge sig på? 
  • Er det hensyntagen til koens fysiologi, når cirka halvdelen af alle malkekøer får skader på klovene, fordi de ikke går på græs hele året? 
  • Er det at beskytte kyllingerne mod lidelse, når man avler dem så groft, at man skal se 160 kyllinger før man finder en, som ikke har en tydelig gene af en art. 

Sådan kan man blive ved med spørgsmål, når man læser statistikkerne og alt det myndighederne finder, når de er på kontrolbesøg i de forskellige besætninger med dyr. Eller i det hele taget bare, når man læser om normal og lovlig praksis, som fx at alle æglæggende høns dræbes når de er cirka 1 år, for så er de ikke længere rentable. 

Dyreværnsloven overholdes kun for nogle dyr, som fx hunde, på trods af at man ved, at der sådan set ikke er nogen væsentlig forskel på nogen af de dyr, vi omgiver os med. Du kan læse mere vedr. problemerne med dyreværnsloven i dette indlæg: https://vgpt.dk/dyrevaernsloven/

Lider dyrene i industrien? 

Vi hører igen og igen, at dyrene da har det rigtig godt i det danske landbrug. Vi kan godt lide at bryste os af, at vi har verdens bedste dyrevelfærd. Det er dog værd at huske, at alle vores naboer påstår præcis det samme. Hvad er det lige, der skulle gøre os bedre? Vi skal da heller ikke se længere end til Norge og Sverige, for at finde bedre pladskrav for deres dyr end vores. 

Når vi læser statistikkerne igennem og får et indblik i alle de sygdomme og skader, som foregår på daglig basis i faktisk enhver produktion af dyr, så forekommer det absurd, når vi påstår, at vi i vores lille land kan producere over 140 millioner dyr om året, og på samme tid sørge for, at alle disse mange dyr huses på en måde, hvor de kan udleve deres natur og få stimuleret deres instinkter, på en omsorgsfuld måde, som dyreværnsloven jo foreskriver. 

I Veganerpartiet har vi talt med flere tidligere medarbejdere i landbruget, som alle fortæller den samme historie: Dyrene behandles som intet andet end produktionsenheder, der skal give profit for landmanden:

FRANK TRUELSEN – LANDBRUGSMEDHJÆLPER, NU VEGANER

Hør med når Frank fortæller om sine oplevelser med dyrene i dansk landbrug.

Slået op af Veganerpartiet i Torsdag den 26. september 2019

(Nej, vi er ikke imod landmanden, tværtimod: https://vgpt.dk/2019/10/22/hvad-med-de-dygtige-landmaend/

Når vi taler om etik og dermed om, hvad vi mener er rigtigt og forkert, så kan vi stille os selv følgende spørgsmål: 

  • er det okay, at lade dyr opleve lidelse, selvom jeg kan vælge noget andet?
  • er det okay, at tage en andens liv, selvom jeg ikke har brug for det?

Det er fundamentet af den veganske etik. Vi mener ikke, at det er okay, når vi unødvendigt avler, indespærrer og dræber andre dyr. Vi kan bare vælge noget andet – og vi kan gøre det ret nemt:

https://www.talerfordyr.dk/post/genialt-trik-til-nem-vegansk-mad-for-alle

Kort sagt, så handler det egentlig om, at vi lever efter en fælles kerneværdi, om ikke at skade nogen, når ikke det er nødvendigt. Det er det, vi alle fra barnsben lærer. Vi har desværre bare lært, at diskriminere mellem hvem vi viser dette hensyn til. På samme tid er vi blevet fyldt med myterne om køds nødvendighed og overlegenhed. Disse myter er heldigvis ved at blive aflivet nu. 

Men er det hele virkelig så sort/hvidt som det ofte portrætteres? 

På trods af forklaring af ovenstående etik og umiddelbart klare svar, så fyldes kommentarsporet ofte af de samme spørgsmål eller argumenter imod den veganske livsstil. Men som sagt, så gjorde stort set alle veganere det samme, inden de blev veganere og langt de fleste af os har også sagt højt, at vi da aldrig selv kunne finde på at leve vegansk.   

Det er naturligt at spise kød

Måske, hvis vi ser bort fra, at vi med sikkerhed ved, at folk der indtager mest kolesterol, mættet fedt og animalsk protein, også er dem, der har den højeste andel af hjertekarsygdomme, højt blodtryk, nogle former for cancer og diabetes 2. 

Det er dog ikke naturligt på nogen måde, at avle regelmæssigt og systematisk på dyrene, indespærre dem med flere tusind i samme bygning og dræbe dem på samlebånd. Det er ikke en naturlig industri og da slet ikke, når den går så hårdt ud over naturen, som den gør.  

Da vi mennesker startede med at spise kød, så var det af nødvendighed i mangel på kalorier, hvilket det ikke er i dag.

Dyr er ikke lige så intelligente som os

Hvornår er intelligens blevet en godkendt målestok for moral? Vi dræber ikke andre for, at være født retarderet eller bare med en lavere IQ. Vi tager hensyn til dem, fordi vi ved de kan føle, tænke og er selvbevidste. Det er dyrene også. 

Det er nødvendigt

Rent ernæringsmæssigt, ifølge de største og bedste ernæringsinstitutioner, WHO, Sverige, Norge mf., så er der faktisk fordele at hente på en plantebaseret kost, som passer til alle mennesker i alle stadier af livet.

Det er normalt

At noget er normalt har aldrig gjort det automatisk okay. Det var normalt at slå børn og sende dem i arbejde på farlige fabrikker. Det var normalt at have slaver og at undertrykke kvinder. Det normale, og loven, ændrer sig i takt med, at vi mennesker udvikler vores moral.  

Dyr smager godt og giver mig nydelse

At noget giver et øjebliks nydelse, har aldrig været en indikator for, at så er det bare okay, at behandle nogen som objekter. 

Svar på andre typiske spørgsmål fra debatten: https://www.talerfordyr.dk/typiskesporgsmaal

Vi i Veganerpartiet ønsker at udbrede en mere etisk dagsorden i Danmark gennem økocentrisme, veganisme og basal medfølelse. Hjælp os med at nå hele vejen, ved at give os en vælgererklæring: www.vgpt.dk

Leave a Reply