Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter valgt ved Veganerpartiets landsmøde d. 24. oktober 2020. Bestyrelsens opgave består i at tage beslutninger om økonomi, vedtægter og udvalg samt partiets strategi, politik og retning. 

Forperson

Lisel Vad Olsson

Lisel er politisk- og ideologisk ordfører og forperson for partiets bestyrelse. Lisel har læst læst både teologi og antropologi på Københavns Universitet og har været aktiv for sagen i mange år.

Alder: 38 år

Bosted: Dragør

Veganer siden: 1 januar 2015

Baggrund: Blandt uddannet lægeeksamineret massør. Haft klinik i 7 år. Tog derefter en HF og har læst både teologi og antropologi på Københavns Universitet.

*Hvad har du lavet for Veganerpartiet?*
Har samlet vælgererklæringer, skriver Veganerpartiets blog, har fået overblik over og nedskrevet vores politik, som jeg holder foredrag om, så der ikke er tvivl om, hvem vi er og hvad vi står for og arbejder for.

*Hvad kunne du tænke dig at gøre for partiet fremadrettet?*
Støtte partiet bedst muligt og være med til at skabe en retning, som jeg mener både politisk, men også aktivistisk kan fremme udbredelsen af veganisme, økocentrisme og generelt en mere etisk funderet politik i Danmark.

*Hvad lægger du mest vægt på politisk?*
Jeg mener at alle de steder hvor veganismen rammer politisk er vigtige. Det er vigtigt at dyr ikke lider, men det er også vigtigt at mennesker ikke lider. Jeg lægger vægt på, at vi generelt skal ind på et mere medmenneskeligt spor politisk. At alt politik skal springe ud fra en kerneværdi om medfølelse og ansvarlighed, for både dyr, jord og mennesker. Jeg lægger vægt på, at vi i vores kommunikation udad til skal være konsekvente i veganismens fundament og stålfaste, men stadig med åbne arme, lysten til dialog, fællesskab, humor og medfølelse.

*Hvad laver du til dagligt?*
Arbejder fuld tid for Veganerpartiet og veganisme i Danmark. Har mand og 2 børn, som alle bakker 100% op. Så har jeg bloggen Taler for Dyr, hvor alle mine veganske nørderier deles.
Jeg er aktiv i Cube of Truth og mentor i Veganerudfordringen.

Næstforperson

Lars Corvinius Olesen

Lars er bestyrelsens næstforperson samt partiets kommunikations- og presseansvarlig. Lars har været med siden partiets første år og er uddannet cand.ling.merc.

f. 1991

Kom. og presseansvarlig i Veganerpartiet

Uddannet Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet - BSS

Lars vil gerne bruge sin uddannelse og sine kompetencer på at hjælpe Danmark med at leve sundere, mere bærekraftigt og etisk.

- Hvorfor stiller du op for Veganerpartiet:
Fordi det er på tide at gøre op med de normer og den adfærd, der ødelægger vores planet – der er ikke en Jord 2.0! Vores systematiske opdræt, udnyttelse og drab af dyr er en stor del af vores klimaudfordring. Jeg vil gøre en forskel og fordi jeg kan stå inde for den sag, der nu er Veganerpartiets.

* Centrale mærkesager:
Klima og sundhed. Vores nuværende adfærd skader ikke alene os, men forårsager en masseudryddelse af arter og biodiversitet, som har taget millioner år for at udvikle som, og som aldrig kommer igen. Det er ikke fair. Derudover er indtag af animalske produkter så tæt forbundet med negative effekter på menneskets helbred, at vores nuværende måde at leve og indtage disse produkter skal tage seriøst og imødegås.

-----------Ikke-veganske mærkesager:--------------
Fremmedhad og diskrimination. Vi lever i en tid med stor frygt for det ukendte. En del af denne frygt manifesterer sig i form af diskrimination af flygtninge, folk, der er ”anderledes” og de nye normer, der truer det ”velkendte”. Efter en periode med ekspandering, globalisering og fællesskaber som EU, har bl.a. klimakatastrofer medført utryghed i stuerne og for vores børns fremtid. Mennesket er hurtigt til at tænke på sig selv, glemme fællesskaber og se andre folks behov i sådanne situationer. Lad os ikke glemme, at vi alle deler samme klode, samme genetiske kode og samme bevidsthed om hinandens ve og vel. Der er brug for at vi står sammen og finder løsninger, der virker frem for at bekæmpe hinanden.

Hvad kan du gøre for at fremme Veganerpartiets politik?
Med min baggrund indenfor kommunikation og med et speciale i det postfaktuelle samfund og fake news, kan jeg forsøge at skære ind til benet med politikken. Jeg vil ikke deltage i et spil, hvor man anklager og udstiller hinanden for rygter, men hvor man i stedet bruger kræfterne på at fokusere på politikken og tale og på vegne af sine vælgere.

Den vigtigste besked jeg har til folk er, at de betyder noget – de gør faktisk en forskel, hver dag, at de hver dag påvirker folk og verden omkring dem. Det er meget magtfuldt.

lars@vgpt.dk
Direkte: 30704899

Kasserer

Christian Hjorth

Christian blev valgt som menig bestyrelsesmedlem på Landsmødet 2020 og blev af den konstituerende bestyrelse udnævnt som kasserer. Han varertager veganerpartiets økonomi og administrative forhold.

Mayanoa Rosaldi Kjærgaard
Bestyrelsesmedlem

Mayanoa Kjærgård

Mayanoa er medlem af hovedbestyrelsen valgt ind april 2019 samt oktober 2020. Desuden er Mayanoa Veganerpartiets Event Manager og del af VP Storkreds Københavns bestyrelse (VPK).

Mayanoa er medlem af hovedbestyrelsen valgt ind april 2019 samt oktober 2020. Desuden er Mayanoa Veganerpartiets Event Manager og del af VP Storkreds Københavns bestyrelse (VPK).

Alder: 50

Bosted: København K

Veganer siden: 2014

Baggrund: Cand.ling.merc. i spansk samt privatuddannet alternativ kropsterapeut og sangerinde.

*Hvad har du lavet for Veganerpartiet?

For Veganerpartiet har jeg været primus driver på vælgererklæringsindsamlingen som vi kom i mål med i august 2020. Jeg har udviklet og drevet flere fundraising-events, der har indbragt i alt over 120.000 kr. Jeg er idé-mager og festival-leder på Grønnere Koncert som blev afviklet første gang i 2019 og skal være en årligt tilbagevendende festival med veganske artister.

*Hvad kunne du tænke dig at gøre for partiet fremadrettet?

Jeg bidrager med events og administration samt som hovedbestyrelsesmedlem. Jeg fortsætter desuden som event manager og glæder mig til at arrangere mange flere store events og happenings.

*Hvad lægger du mest vægt på politisk?

Jeg lægger vægt på oplysning, fredelig dialog og brobygning mellem partiet og landbruget med en klar og tydelig kommunikation, der er videnskabeligt og fagligt funderet.

*Hvad laver du til dagligt?

Jeg bor i et bofællesskab i København K og holder af at træne triatlon og stå på rulleskøjter. Desuden har jeg en lille tolke- og oversættelsesvirksomhed jeg passer i min fritid.

Mayanoa arbejder frivilligt fuld tid. Støt hendes arbejde på https://www.patreon.com/mayanoa

Mayanoa@vgpt.dk

Telefon: 2244 4105

Bestyrelsesmedlem

Tobias Holm

Tobias blev valgt som bestyrelsesmedlem på landsmødet oktober 2020. Han sidder desuden som bestyrelsesmedlem for Dyrenes beskyttelse og har i mange år vist stor dedikation for dyrs rettigheder.

Tobias blev valgt som bestyrelsesmedlem på landsmødet oktober 2020. Har blev også valgt som bestyrelsesmedlem ved Veganerpartets generalforsamling september 2019. Ved bestyrelsens konstituering blev han valg som næstforperson, indtil han aftrådte bestyresle få måneder senere og afgav posten til Lisel Vad Olsson.
Bestyrelsesmedlem

Katrine Ida Olsson

Katrine har været en stor drivkraft i indsamling af vælgererklæringer i Københavns, Københavns omegn og Sjælland. Hun har arbejdet tæt med kontoret og dets personer siden partikontoret i Ryesgade 17, blev etableret i 2019.

Katrine har været en stor drivkraft i indsamling af vælgererklæringer i Københavns, Københavns omegn og Sjælland. Hun har arbejdet tæt med kontoret og dets personer siden partikontoret i Ryesgade 17, blev etableret i 2019.

Katrine blev valgt som 2. suppleant til Landsmødet 2020. Efter bestyrelsesmedlem, Lars Rosenkvist, trådte ud af bestyrelsen i foråret 2021 og 1. suppleant Ulla Koch meldte pas til posten, tog Katrine imod posten som bestyrelsemedlem. Hun sidder nu som bestyrelsesmeldem indtil Landsmødet 2021, hvor hendes bestyrelsespost er til valg.

Bestyrelsesmedlem

Ole Therkelsen

Ole er bestyrelsesmedlem valgt af landsforsamlingen 2020. er kemiingeniør fra DTU med speciale i biokemi og levnedsmiddelindustri, og kandidat i biologi fra KU med speciale i miljøkontrol og økologi. Han har arbejdet med miljøproblemer i rådgivende ingeniørfirmaer og undervist bioteknikere og lægestuderende i kemi og biokemi.

Valgt af landsforsamlingen 2020

Jeg er kemiingeniør fra DTU med speciale i biokemi og levnedsmiddelindustri, og kandidat i biologi fra KU med speciale i miljøkontrol og økologi. Jeg har arbejdet med miljøproblemer i rådgivende ingeniørfirmaer. Jeg har pædagogikum i biologi, kemi og fysik, har undervist bioteknikere og lægestuderende i kemi og biokemi.

På videnskabeligt grundlag kan jeg med min viden være med til at udbrede kendskabet til de sundhedsmæssige gevinster ved plantebaseret kost. Blandt mine interesser fylder naturbeskyttelse, økologi og klima også meget. Erfaringerne fra mit arbejde i miljøbranchen stiller jeg også til rådighed for partiet.

Jeg er meget optaget af FN, EU og internationalt samarbejde og har holdt 2.000 foredrag i 15 forskellige lande på 6 sprog: dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk og esperanto – fremtidens internationale sprog. Jeg går ind for sproglig lighed og har været medlem af bestyrelsen for Dansk Esperanto Forening i 4 år.

Jeg er jysk landmandssøn født i 1948, og siden 1967 har jeg boet i København. Som teenager læste jeg Martinus' bog "Den ideelle føde", der handler om plantebaseret kost og dyrebeskyttelse, og har været vegetar i 50 år.

Min største interesse er at give mit bidrag til at omskabe denne planet til et fredens og kærlighedens paradis.

- Ole Therkelsen, 05.11.2020

1. Bestyrelsessuppleant

Ulla Koch

Ulla har været med os siden partiets spæde start. Hun og hendes mand tog del i partiets konstituering, første generalforsamling og bestyrelsesmøde - helt den gang partiet blot var udgjort af få mennesker.

Partikontor

Partileder og medstifter

Henrik Vindfeldt

Henrik er manden bag navnet Veganerpartiet. Han oprettede en Facebook-side i dette navn i 2018. Herefter mødte han Michael Monberg, der kort efter deltog i stiftelsen af partiet.

f. 1991

Medstifter af Veganerpartiet

Uddannet videoproducer

Jeg føler mig forpligtet til at give næste generation et godt liv, ligesom generationerne inden min gjorde en indsats og f.eks fik fjernet revselsesretten. Jeg ønsker retfærdighed, og mener, det største man kan gøre som menneske er at beskytte de svage.

hv@vgpt.dk

Mayanoa Rosaldi Kjærgaard
Kreativ og strategisk udvikler

Mayanoa Kjærgård

Mayanoa er bestyrelsesmedlem og kreativ- og strategisk udvikler. Hun står for at koordinere indsatser for events og vælgererklæringsindsamlinger.

Alder: 50

Bosted: København K

Veganer siden: 2014

Baggrund: Cand.ling.merc. i spansk/engelsk såvel som uddannet alternativ kropsterapeut og privatuddannet sanger.

*Hvad har du lavet for Veganerpartiet?
For Veganerpartiet har jeg været primus driver på vælgererklæringsindsamlingen, samt drevet flere fundraising-events der har indbragt over 14.000 kr. Jeg er idé-mager og festival-leder på Grønnere Koncert som blev afviklet første gang i 2019 og skal være en årligt tilbagevendende festival med veganske artister. Derudover er jeg nyudnævnt sundhedsordfører.

*Hvad kunne du tænke dig at gøre for partiet fremadrettet?
Jeg kunne tænke mig at fortsætte med de beskrevne opgaver, samt at sætte mig ind i mit ordførerskab, og vores nye partigprogram samt at stå mere frem offentligt.

*Hvad lægger du mest vægt på politisk?
Jeg lægger vægt på fredelig dialog og brobygning mellem partiet og landbruget med en klar og tydelig kommunikation, der er videnskabeligt og fagligt funderet.

*Hvad laver du til dagligt?
Jeg bor i et bofællesskab i København K og holder af at træne triathlon og stå på rulleskøjter. Desuden har jeg en lille tolke- og oversættelsesvirksomhed jeg passer i min fritid.

Mayanoa arbejder frivilligt fuld tid. Støt hendes arbejde på https://www.patreon.com/mayanoa

Mayanoa@vgpt.dk

Webshop

Andreas Ravn Brix

Andreas udvikler vores webshop og medlemssystemer.

Med en baggrund som webdesigner og multimediedesigner er Andreas vores in-house udvikler. Han tager sig bl.a af vores hjemmeside samt webshop.
Senior graphics designer

Luke Collins

Luke laver grafik og marketing heriblandt videoer, illustrationer, GIFs osv.

I’m Luke and I have been with the party for a year now. I have been involved in many areas spanning from graphic design, strategy, marketing and organizing events. I’ve promoted our politics and created strategy to get more people to attend our events. To me design is about problem solving. One strategy that I came up with was to change our communication on our signature collection boards to something that a wider group relates to.

"From what i’ve seen, Luke‘s approaches have been proven to be pivotal in getting us to 20.000 signatures."
-Lars Corvinius Olesen Head of press and comms.

Furthermore, I was the main organiser behind an event counting over 120 people when the party reached its 10.000 signatures.

To me, community is really important and that is why I have spent so much time supporting the members. Veganerpartiet is a community built project and it’s important that we create a sense of being part of something bigger that we all have a say in.

***

About me
I studied design for 5 years. During this time I had a two year position at a film production agency. After this I worked for two years as
a Senior Graphic designer.

Since moving to Copenhagen I have worked on different freelance projects: GRIM, YOU PEOPLE, Just Plants, Chainge and Happy Food Coop.

If you have any questions, contact me here:

Kommunikations- og pressechef

Lars Corvinius Olesen

Lars er næstforperson samt partiets kommunikations- og presseansvarlig.

f. 1991

Kom. og presseansvarlig i Veganerpartiet

Uddannet Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet - BSS

Lars vil gerne bruge sin uddannelse og sine kompetencer på at hjælpe Danmark med at leve sundere, mere bærekraftigt og etisk.

- Hvorfor stiller du op for Veganerpartiet:
Fordi det er på tide at gøre op med de normer og den adfærd, der ødelægger vores planet – der er ikke en Jord 2.0! Vores systematiske opdræt, udnyttelse og drab af dyr er en stor del af vores klimaudfordring. Jeg vil gøre en forskel og fordi jeg kan stå inde for den sag, der nu er Veganerpartiets.

* Centrale mærkesager:
Klima og sundhed. Vores nuværende adfærd skader ikke alene os, men forårsager en masseudryddelse af arter og biodiversitet, som har taget millioner år for at udvikle som, og som aldrig kommer igen. Det er ikke fair. Derudover er indtag af animalske produkter så tæt forbundet med negative effekter på menneskets helbred, at vores nuværende måde at leve og indtage disse produkter skal tage seriøst og imødegås.

-----------Ikke-veganske mærkesager:--------------
Fremmedhad og diskrimination. Vi lever i en tid med stor frygt for det ukendte. En del af denne frygt manifesterer sig i form af diskrimination af flygtninge, folk, der er ”anderledes” og de nye normer, der truer det ”velkendte”. Efter en periode med ekspandering, globalisering og fællesskaber som EU, har bl.a. klimakatastrofer medført utryghed i stuerne og for vores børns fremtid. Mennesket er hurtigt til at tænke på sig selv, glemme fællesskaber og se andre folks behov i sådanne situationer. Lad os ikke glemme, at vi alle deler samme klode, samme genetiske kode og samme bevidsthed om hinandens ve og vel. Der er brug for at vi står sammen og finder løsninger, der virker frem for at bekæmpe hinanden.

Hvad kan du gøre for at fremme Veganerpartiets politik?
Med min baggrund indenfor kommunikation og med et speciale i det postfaktuelle samfund og fake news, kan jeg forsøge at skære ind til benet med politikken. Jeg vil ikke deltage i et spil, hvor man anklager og udstiller hinanden for rygter, men hvor man i stedet bruger kræfterne på at fokusere på politikken og tale og på vegne af sine vælgere.

Den vigtigste besked jeg har til folk er, at de betyder noget – de gør faktisk en forskel, hver dag, at de hver dag påvirker folk og verden omkring dem. Det er meget magtfuldt.

lco@vgpt.dk
Direkte: 30704899

Administration

Tine Pil Østberg

Tines ambition er at få Veganerpartiet i Folketinget. Hun har arbejdet benhårdt på at få vores samlevælgererklæringer i hus, snakket med vores medlemmer og holdt styr på foreningsbudgetterne. Tine er Cand.mag i spansk og geografi.

Alder: 29

Bosted: København

Veganer siden: 2015

Baggrund: Cand.mag i spansk og geografi

Min ambition er at få Veganerpartiet i Folketinget. Derfor har jeg arbejdet benhårdt på at samlevælgererklæringer, snakke med vores medlemmer, holde styr på foreningsbudgetterne og producere videoer. For mig er dyrene det vigtigste. Det er det, det driver mig. Vi har et uretfærdigt samfund, som jeg gerne vi lave om på.

*Hvad kunne du tænke dig at gøre for partiet fremadrettet?
Jeg vil fortsætte som aktivt medlem og vil enormt gerne være med til at præge partiets politik indenfor både de direkte mærkesager omkring veganisme, men også ifht. andre områder som f.eks. socialpolitik.

*Hvad lægger du mest vægt på politisk?
Først og fremmest dyrerettigheder og miljø, men en personlig mærkesag er derudover det socialpolitiske område.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig her med dit navn og din mailadresse for at følge vores arbejde.
Du accepterer hermed at modtage vores nyhedsbrev.