Sendt til Astrid Krag og Social- og Indenrigsministeriet den 24. april 2020 kl. 09:10

“Kære Social- og indenrigsminister Astrid Krag,

Den aktuelle COVID-19-krise og nedlukning af landet har gjort det meget svært for ikkeopstillingsberettigede partier at samle vælgererklæringer. Vi, de ikkeopstillingsberettigede partier, er ærgerlige over Social- og indenrigsministeriets udmelding om, at der ikke er grundlag for at imødekomme vores ønske om en form for kompensation for den tid, hvor vi ikke har kunnet samle støttetilkendegivelser i det offentlige rum. Det er vores klare opfattelse, at den helt ekstraordinære situation, som siden den 12. marts 2020 har frataget os vores vigtigste muligheder for at samle vælgererklæringer, stiller os dårligere i forhold til vores forudsætninger for at blive opstillingsberettigede.

Social- og indenrigsministeriet begrunder sin udmelding med, at der ikke kan spores et væsentligt fald i det samlede antal indsamlede vælgererklæringer de første uger efter nedlukningen. Vi mener, at ministeriet i denne sammenhæng glemmer at tage højde for, at der er 8-36 dages forsinkelse fra en støttetilkendegivelse indsamles til den bekræftes og registreres som vælgererklæring. Denne forsinkelse skyldes den lovpligtige betænkningstid på 7 dage samt, at bekræftelseslinket herefter er aktivt i 28 dage. Derfor kan antallet af nyregistrerede vælgererklæringer i de første uger efter nedlukningen ikke bruges som indikation for vores forudsætninger for og evne til at samle nye støttetilkendegivelser under nedlukningen.

Vi mener, at vurderingen først og fremmest bør baseres på vores objektive muligheder for at samle ind i nedlukningsperioden. I denne forbindelse henviser vi til, at partier, som før var meget aktivt til stede med indsamlinger i det offentlige rum, har oplevet et markant fald i antallet af indsamlede støttetilkendegivelser efter nedlukningen. Idet ingen af os har mulighed for at søge direkte kontakt til og dialog med medborgere på gaden og offentlige institutioner, mener vi, at vores primære grundlag for at samle vælgererklæringer er fjernet.

Vores tilbageværende mulighed for at samle vælgererklæringer er indsamling via sociale medier. Denne mulighed har vi erfaring med er mindre gunstig. Dertil stiller den krav om en stor kapital til finansiering af annoncer, hvilket langt fra alle partier har. Enkelte partier har kunnet opretholde en mindre indsamling på denne måde, men ikke noget nær det niveau, som deres indsamlinger lå på forud for nedlukningen.

På grund af de helt ekstraordinære omstændigheder mener vi, at vores muligheder for at blive opstillingsberettigede er forringet i en sådan grad, at en form for kompensation bør kunne komme på tale. Sådan en kompensation kan for eksempel udmønte sig i en forlængelse af vælgererklæringernes gyldighedsperiode, svarende til det antal dage, hvor landet har været lukket ned. Alternativt kan det antal vælgererklæringer, som der kræves for at opnå opstillingsberettigelse, nedjusteres med 36 vælgererklæringer for hver dag, landet har været lukket ned. Dette tal svarer til det gennemsnitlige antal vælgererklæringer, som under normale omstændigheder skal samles hver dag i gyldighedsperioden på 18 måneder for, at et parti kan opnå opstillingsberettigelse.

Uden en form for kompensation mener vi ikke, at vi er stillet lige med partier, der har held med at indsamle uden for store kriseperioder med omfattende og langvarig nedlukning af landet og det offentlige rum.

Venlig hilsen

Veganerpartiet, Kristendemokraterne, Fremad, Feministisk Initiativ, De Grønne, Borgernes Folkeparti, Fiskerlussing, Partiet Fokus, Jorden Frihed Kundskab & Tidens Demokrater.”

Et tydeligt fald i indsamlingen, som ikke kan være påpeget i Social- og Indenrigsministerens første udmelding grundet de mange dages forsinkelse i vælgererklæringssystemet.

Leave a Reply